degeneratie01Asociaţia Visual Kontakt organizează, în cadrul galeriei Visual Kontakt – Str. Albacului nr 54 – vernisajul de grup (De)generație ce va avea loc miercuri, 18 decembrie 2013, ora 19.00 şi la care vă invităm să ne onoraţi cu prezenţa.
Artiști: Ada Muntean, Alina Staicu, Andrei Ciurdărescu Torre, Carlos Carmonamedina, Gabriel Miloia, Maria Sicoie, Radu Băieș, Raluca Avrămuț, Olimpia Bera

Galeriile-Visual-Kontakt-(2) Galeriile-Visual-Kontakt-(1) Galeriile-Visual-Kontakt-(3) Galeriile-Visual-Kontakt-(5) Galeriile-Visual-Kontakt-(4)(DE)GENERAȚIE

Proiectul se constituie ca manifestare a unei generații tinere de artiști ce aderă din punct de vedere conceptual la spațiul expozițional Visual Kontakt. Viziunile sunt diverse, dar aducerea împreună a unor idei, stiluri și medii artistice diferite se afirmă într-un mod aparte în mediul vizual contemporan.

Ceea ce se generează din punct de vedere al imaginii poate fi tradus într-o proliferare de obiecte. Fenomenul de producere a artei poate avea conotații degenerative, în funcție de criterii precum cantitate, originalitate, influențe și auspicii. Tematicile abordate fac parte din arsenalul real sau fictiv pe care îl dețin artiștii propuși, făcând trimitere la medii culturale specifice sau la fenomene socio-politice de o anumită rezonanță.

Multiplele semnificații ale ”(de)generației” deschid calea spre interpretări din cele mai personale și fac posibilă alternanța, jocul, conflictul și confluența termenilor incluși într-unul singur. Ca și cuvânt-cheie, titlul proiectului invită la fragmentare și în același timp duce spre o sinteză a ideilor; face apel la trecut și se prezintă ca prognoză; forma se poate contura ca promisiune sau poate fi una concluzivă. Proiectul colectiv nu se poate sustrage unei teorii sociale a degenerației, așadar componente precum știință, artă, religie sau politică nu sunt neglijate. Ele apar ca repere ale vieții de zi cu zi.

Atitudinea față de concept variază în funcție de personalitatea artistică ce provine dintr-un anumit spațiu geografic și care apoi se oferă spre analiză unui public mai larg. De asemenea, forma generată artistic poate fi percepută, într-un cadru mai general, ca formă degenerativă sau degenerantă în reprezentare sau în cadrul conceptului.

O temă din ce în ce mai prezentă în manifestările artistice, în forma sa mai mult sau mai puțin conjuncturală, (de)generația reprezintă expresia plurivalentă pe care fiecare artist și-o poate însuși de-a lungul propriului proces creativ.

Asumarea ca temă într-un spațiu expozițional al (de)generației presupune anticiparea unei anumite game de interpretări venite din partea artiștilor invitați. În același timp, alăturarea unor viziuni din cele mai variate reprezintă un element-surpriză datorat permisivității ce caracterizează genericul acestei manifestări. Participanții provin din diverse medii culturale, iar spațiul românesc actual, cu particularitățile sale, reprezintă un liant între generațiile de artiști invitați. Aceștia prezintă abordări dintre cele mai personale, contribuind astfel la structurarea unui tablou al subiectivităților (de)generative. Atitudinea mediată de obiectul artistic poate fi privită în sens degenerativ, iar componenta socială se subordonează acestui aspect. Arta, în măsura în care ea devine o manifestare socială, este infiltrată, în aparența sau în esența sa, de concepul de (de)generație.

Stilul artistic, istoria și estetica produsului de artă reprezintă în sine coordonate de creștere sau descreștere în parametri stabiliți de tematica propusă. Astfel, nuanțele pe care autorii le testează în creațiile lor oscilează între creștere și regresie, evoluție și involuție, decadență și proliferare – în fine – între generare și degenerare în cadrul formei sau al conceptului.

Dr. Olimpia Bera,

Curator Galeria Visual Kontakt

Artiști:

Ada Muntean, Alina Staicu, Andrei Ciurdărescu Torre, Carlos Carmonamedina, Gabriel Miloia, Maria Sicoie, Radu Băieș, Raluca Avrămuț, Olimpia Bera