Annemary-TicheauaCitadella Gallery vă invită să luaţi parte Duminica, 17 Noiembrie 2013, orele 18.30, la inaugurarea expoziţiei personale a artistei Annemary Ticheaua (Oltenita, Romania) intitulată ”Linii verticale – Tăcerea”. În cadrul manifestării se va face şi o prezentare scurtă a artistei, urmată de servirea unui aperitiv.

Vă aşteptăm sa luaţi parte cu căldură la acest eveniment.

Despre Liniile verticale

Această construcţie de linii, culori, echilibrată logic, a modelului analitic, a instrumentarului, este indispensabilă în asigurarea validităţii întregului demers dezvoltat de artista Annemary Ticheaua. Fireşte, în toate împrejurările de acest fel, construcţia reprezintă o opţiune, o perspectivă, o viziune despre compoziţiei şi asupra investigării sale. Pot să mă refer la un raport bidimensional abstract, pornind de la procesul metaforic invers, simetric celui de reducere în plan ( în limitele stricte ale limbajului pictural ).

Subiectul acestei expoziţii este este trecerea spre reducţionismul geometric, spre arta abstractă şi constructivist-concretă.

O mare parte a lucrărilor sunt decupaje geometrice pe relaţia fond-formă, tratate în manieră neutră, în care plinul şi golul au aceeaşi importanţă, având un echilibru aproape perfect.

Perceperea elementelor ca şi forme pure, abstractizate, purtătoare a unor caracteristici formale, tehnice sau cromatice, conduc în cele din urmă la acele stări de linişte, dar în planul creaţiei dezvoltă noi repere de interpretare a verticalitaţii.

Prof.dr. Marius Burhan

Citadella Gallery

Strada Cloşani nr 9, Sector 2, Bucureşti, Romania.

Orar galerie: Miercuri, Vineri, Sâmbată, Duminică 16.00 – 19.00, sau in rest doar cu cerere privată de vizitare, prin telefon, la numarul 0212500754 sau 0723575623