Înscrie-te!  3 zile de prezentare a sistemului de lucru folosit de profesionişti din domeniul privat al culturii şi artelor contemporane românești

16-18 octombrie 2013, Bucureşti

Cursul este organizat timp de trei zile, în București, de Asociația Maia și Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC) și urmărește prezentarea unor sisteme de lucru în domeniul cultural privat, profit şi non-profit.

Cursul este dedicat lucrătorilor din instituţiile culturale muzeale şi din organizaţiile cu profil artistic, care au atribuţii în domeniul managementului de proiect creativ și cultural.

Obiectivul general al proiectului este prezentarea sistemului de lucru folosit de profesionişti din domeniul privat al culturii şi artelor contemporane lucrătorilor din instituţiile culturale muzeale și din organizaţiile care derulează proiecte culturale si creative.

Schimbul de experienţă şi networking pentru manageri culturali din organizaţii culturale publice şi private și punerea bazelor unei reţele de profesionişti în domeniul culturii pentru viitoare parteneriate public-private eficiente şi sustenabile sunt două dintre obiectivele specifice ale acestui proiect.

În cele 3 zile, cursul abordează o tematică diversă, printre care:

  • definirea joburilor tangenţiale pieţei de artă, tipuri de contracte;
  • arta ca produs cultural, obiect de privit, instrument social etc.;
  • modalităţi de alegere a unor lucrări pentru un proiect expoziţional (cercetare, selecţie, concept, spaţiu, tranzacţie comericală şi non-comercială);
  • pregătirea documentaţiei (certificat de autenticitate, certificat de expertiză, fişă tehnică, certificat de restaurare, contracte de reprezentare, contracte de vânzare-cumpărare, asigurare, transport, proces verbal de custodie şi de predare-primire);
  • cum se expune (muzee, galerii comerciale şi non-comerciale, spaţii alternative, spaţii deturnate), cum se face comunicarea (parteneriate, parteneriate media, diseminare);
  • cum se aplică pentru fondurile nerambursabile româneşti şi europene
  • cum se aplică la bienale, târguri, muzee, spaţii expoziţionale din străinătate;
  • ce sunt rezidenţele artistice şi curatoriale şi cum se aplică pentru acestea;
  • cine cumpără şi cine vinde (curator, galerist, dealer de artă, casă de licitaţie, colecţionari, investitori, bănci, fonduri de investiţii);
  • ce este cota artistului şi cum creşte aceasta – reguli ale pieţei de artă

dar și discuții aplicate despre investiții în artă, arta în spațiul public sau funcționarea uniunii artiștilor din țară.

 

Traineri:

Trainer: Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artişti, curator

Curs: „Arta, produsele ei şi profesioniştii lucrători”

Loc desfășurare: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

 

Trainer: Ioana Ciocan, curator, artist, asistent universitar UNARTE

Curs:  „Arta în spaţiul public românesc după 1990”

Loc desfășurare: sediu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

 

Trainer: Diana Dochia, manager galerie, economist şi istoric de artă, membru fondator în Reţeaua Naţională a Muzeelor din România

Curs: „Activitatea artistică a unei galerii comerciale româneşti”

Loc desfășurare: Anaid Art Gallery

 

Trainer: Petru Lucaci – preşedinte Uniunea Artiştilor Plastici şi manager al galeriei Victoria Art Center

Curs: „Arta şi instituţiile ei”

Loc desfășurare: Victoria Art Center

 

Trainer: Cristina Olteanu, COO casă de licitaţie

Curs: „Activitatea unei case de licitaţii”

Loc desfășurare: Casa de licitaţii Artmark

 

Trainer: Pavel Şuşară, preşedinte Asociaţia Evaluatorilor şi Experţilor în artă, scriitor, critic, istoric de artă

Curs: „Autentificarea, evaluarea şi expertiza obiectului de artă”

Loc desfășurare: Galeria Luchian 12

 

Cursurile se desfăşoară zilnic, în perioada 16-18 octombrie 2013, în intervalele orare 10.00-12.00 şi 14.00-16.00.
Candidatura constă în trimiterea unui CV (cu date de contact incluse) şi a unei scrisori de intenţie pe adresele de e-mail: [email protected]

Participanţii pot opta şi pentru cazare în spaţiul CPPC.

Acceptarea sau respingerea candidaturii se face până pe 14 octombrie 2013.

 

Parteneri strategici: Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Asociaţia Maia, Modernism.ro

Parteneri de conţinut: Anaid Art Gallery, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, Uniunea Artiştilor Plastici, Galeriile Artmark, Năsui colecţie&galerie, Proiect 1990

Alte detalii:

Amalia Alexandru, manager de proiect

[email protected]

0788 905 553

021 310 08 15

 

Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris

Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris

Imagine vizual: Chen Zhen, Round Table 1995, expusă la Muzeul Guimet Paris, sursa modernism.ro