hanakam-schullerGaleria Calina are plăcerea să prezinte expoziţia ‘HAPPY END OF NATURE’, artişti Markus Hanakam & Roswitha Schuller

Vernisajul luni, 2 septembrie 2013, de la ora 18

‘HAPPY  END  OF  NATURE’

Grupul  HANAKAM & SCHULLER expune, la Galeria Calina din Timişoara, pentru prima dată în România.

Markus Hanakam s-a născut în 1979 la Essen, Germania. A învăţat la Universitatea din Essen, Facultatea de artă şi design şi la Universitatea de Arte Aplicate din Viena, Pedagogie, Sculptură, Multimedia.

Roswitha Schuller s-a născut în 1984 ia Friesach, Austria. A studiat la Universitatea de Arte Aplicate din Viena, Pedagogie, Sculptură, Multimedia.

Roswitha Schuller are un doctorat în sociologia artei cu teza ‘Happy End of Nature. The role of the Arcadian in socio-cultural spaces’.

Cei doi lucrează în echipă, sub numele Hanakam & Schuller, cu diverse medii: video, computer interactiv,  instalaţii, desen, desen organizat în mape. Folosesc strategii artistice curente, pe care le transformă, adeseori ironic, în strategiii personale. Operele lor sunt compuse din tehnicile vechi şi noi ale fotografiei şi ale filmului şi folosesc obiecte anonime, obiecte găsite şi obiecte imaginare, un fel de hibrizi activaţi, cu părţi sintetice manufacturiate industrial, cu semnificaţii, proporţii sau funcţii emoţionale, dezvoltând un cosmos individual.

Interesul lor constă în reinterpretarea sculpturii tradiţionale, expandând spre o anumită organizare, o anumită atmosferă, uneori prietenoasă, stranie adeseori.

Au început cu analiza structurii mediului într-o zonă acoperită de consum. O zonă de siguranţă, de tipul ‘lapte şi miere’, ‘cakes & ale’. O lume a comodităţii transformată de pragmatismul artei într-o lume colorată, personală. Într-o astfel de lume toate problemele sunt iluzii reale.

Hanakam & Schuller folosesc teoriile peisajului din secolul 19, arhitectura transparentă, folosesc lumina ca element al formei. Folosesc iluzia şi suprafeţele mimetice, dar şi filtrul abstract, geometric, limbajul formelor din constructivism. Experimentează calităţile unei lumi înainte de invazia fotografiei dar şi momentul producţiei picturale prin agenţia de lumină. Dezvoltă virtualitatea, imaginarul din fotografie, gândirea posibilă. Îşi iau mereu libertatea, autoritatea şi puterea să dezvolte propria lor natură. O natură fenomen mereu la început şi mereu la sfârşit.

Din 2005 expun în Europa, Statele Unite ale Americii, Japonia, Rusia. / selecţie: 2013, Videodumbs, Eyebeam Center for Art and Technology, New York, SUA; 2012, Rencontres International, Palais de Tokyo, Paris; 2012, Japan Media Art Festival, National Arts Festival, Tokio; 2011, A 4-a Bienala de Artă Contemporana Moscova, Rusia; 2011, ISEA 17th International Symposion for Electronic Art, Istambul, Turcia; 2010, The Conditional Form of the Real, Garage Center for Contemporan Culture, Moscova, Rusia; /

 

It is the first time when the HANAKAM & SCHULLER group displays its items in Romania, at Calina Gallery, Timisoara.

Markus Hanakam was born in 1979, Essen, Germany. He learned at the University from Essen, the Faculty of Arts and Design, and at the University of Applied Arts, Vienna, the departments of Pedagogy, Sculpture and Multimedia.

Roswitha Schuller was born in 1984, Friesach, Austria. She studied at the University of Applied Arts, Vienna, the departments of Pedagogy, Sculpture and Multimedia. Roswitha Schuller has obtained her PhD in the sociology of art with her thesis, “Happy End of Nature. The role of the Arcadian in socio-cultural spaces”.

The two of them are involved in teamwork, as Hanakam & Schuller, being preoccupied with various contexts: video, interactive computer, installations, drawings, drawings organized in portfolios. They approach current artistic strategies, which they transform, often ironically, into personal strategies. Their works of art are composed of the old and new techniques of photography and film, they use anonymous objects, imaginary objects and the objects they have found, a sort of activated hybrids with synthetic parts and industrially manufactured, provided with emotional significations, proportions or functions, and developing an individual universe.

Their interest consists in the reinterpretation of traditional sculptures by focusing on a certain organization, a certain atmosphere, which is sometimes friendly and frequently strange.

They started with the analysis of environmental structure in a zone of consumption. A safe area, the milk and honey type. A world of convenience, transformed by the pragmatism of art into a personal colorful world. In this kind of world all problems are real illusions. 

Hanakam & Schuller apply the 19th century landscape theories, the transparent architecture, which uses light as an element of form. They use not only illusions and mimetic surfaces, but also the abstract and geometric filter, the forms’ language from constructivism. They experience the qualities of a world before the invasion of photography but also the moment of pictorial production through the agency of light. They develop virtual contexts, the imaginary in photographies, the possible way of thinking. They are always free, authorized and certified to develop their own nature. A phenomenon nature always at its beginnings and always at its ends.

Since 2005 they have organized their exhibitions in Europe, the United States of America, Japan, Russia.

Selection: 2013, Videodumbs, Eyebeam Center for Art and Technology, New York, SUA; 2012, Rencontres International, Palais de Tokyo, Paris; 2012, Japan Media Art Festival, National Arts Festival, Tokyo; 2011, The 4th Biennial of Contemporary Art, Moscow, Russia; 2011, ISEA The 17th International Symposium for Electronic Art, Istanbul, Turkey; 2010, The Conditional Form of the Real, Garage Center for Contemporary Culture, Moscow, Russia.

Liviana Dan, curator

Expoziţia va fi deschisă intre 2 septembrie  şi 3 octombrie 2013, de luni până vineri între 10 şi 18, sâmbăta între 11 şi 15.

Galeria Calina este un spaţiu independent, dedicat artei contemporane.

Galeria Calina susţine Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021