Pliant-Bandi-SASAFrom the 9th to the 23th of August 2013
opening: the 9th of August, 19.00 h
Adress: Moosdorfstr. 7-9, Berlin

My name is Hate!

A February morning, between 7 and 8 o’clock, found me on the corner of a street. Everything around was that typical grey color that I personally abhor, and certainly don’t admire out of a fake artistic feeling, the way some morons do. It was snowing beautifully and the snow was covering the vomit I had just thrown up. I was a super-hero. The snow and the air were revolting against me. They were clogging my lungs and my heart, as the most ferocious enemy I could never fight against. The fired butchers were wandering the streets, hoodless, but bearing one hope. They were bathing in the dust of past promises. Suddenly, some persistent, torturing thoughts invaded my brain, but in a very pleasant way…
„Wouldn’t it be better for the 4 riders to show up? What meaning would Jesus’ second coming have? May the two wolves swallow the sun and the moon. Is the mother of morons always pregnant and not even considering an abortion? Ah, she’s even adopting now? …funny.
Am I a wolf? Or just a poodle? Or a hyena? Or the aborted fetus of the future? Am I important? Should I adjust? Should I go to sleep? Should I ignore that I’m a passenger in this cart full of dead bodies, which is rapidly heading to that unfortunate place, where I don’t want to go? Should I be relevant? Should I question myself about many things that have no answers, and if someone gave me an answer, wouldn’t it just end in a plethora of more questions? Why? Why? Why?! And even if I got an answer, I would be just as dissatisfied as before. I refuse to beg for answers, better steal them. Maybe. I’m not trying to come up with any answers, or to look for them; I’m not trying to offer solutions, or look for them. I’m heading headlong, as all others do, towards a brick wall 12 layers thick, and I won’t stop and check out what’s around the corner, simply because there is no corner. I’ve been lied to. We’ve been lied to. I dislike the idea that somebody, somewhere, is meant for you. We’re coiling around this idea like a snake would around a 3 months-old baby. I’d better embrace the thought that a coffin (the best-case scenario) is forever… It would be more likely. Thus, I will at least land on my feet. If I try to classify this species of ours I realize that, in fact, we are not mammals. Because every single mammal on this planet is instinctively creating some sort of balance between it and the environment, except for us humans. We keep on relocating from one place to another, where we multiply and multiply, until we devour all natural resources, so, in the end, the only way to survive is to infest other places. There’s a similar pathogen agent on our planet, which does essentially the same thing. It’s the virus. The human race is a virus, a cancer for the planet. We’re a disease and there’s no remedy for it. The human being is harmful by nature.”
I have no intention of changing anything. I am unable to change anything. I don’t understand anything at all anymore. I’m puzzled. My attempt with “Fear and Fury” is to try to express this fury of mine, the fear and confusion. To extract some meaning from the dust of past promises. To try to render the hidden sound in my heart and head. This exhibition is about you, human being, “the image and likeness of God”, the absolute promise, but it’s also about me, the poison in the fountain. The experience and the eternal love we’ve been sharing for some years.
“Fear and Fury” does not bear anything special. It’s just the way I perceive reality. Irony, sometimes satire, hatred, violence and a bit of humor. Stuff I see, hear and feel. The project is about things that are happening. I am not offering a clear solution or a purpose – the very proof being the presence of some elements originating in the realm of the absurd. My works are references to an existing world and my experiences within it. They show a different side of reality, an ignored reality. Marginal stuff.
Others are trapped in some Garden of Eden, in some permanent false euphoria, bearing their irritating, undeserved smiles. I, for one, am terrified, hateful, and I wouldn’t mind if some things would just burn.’

————————————————

Mă numesc ură!

Eram la un colţ de stradă, în februarie, pe la 7 spre 8 dimineaţa. Era griul acela tipic, care mie personal mi-e silă să-l privesc, cu atât mai mult să-l admir dintr-un simţ al artisticului fals cum fac unii dobitoci. Ningea foarte frumos şi ninsoarea îmi acoperea voma tocmai eliminată. Eram un super erou. Zăpada şi aerul se răzvrăteau asupra mea. Îmi înfundau plămânul şi inima ca cel mai mare duşman pe care nu am să reuşesc să-l lovesc niciodată. Pe stradă umblau călăii concediați, fără glugă, dar cu o speranţă. Se spălau cu praful promisiunilor trecute. Brusc, îmi veniseră nişte gânduri care îmi torturau creierul, dar foarte plăcute.
„Oare nu ar fi mai bine să vină cei 4 călăreţi? Ce rost ar avea a doua venire a lui Isus? Fie ca cei doi lupi să înghită soarele şi luna. Oare mama proştilor care este mereu gravidă nu are de gând să facă şi ea un avort? Ah, acum a început să şi adopte? Amuzant.
Sunt oare un lup? Sau doar un caniche? Sau sunt o hienă ? Sau avortonul viitorului? Sunt important? Să mă adaptez? Să mă culc? Să ignor că sunt un pasager în carul plin de cadavre care merge din ce în ce mai repede spre locul greşit, unde nu vreau? Să contez? Să îmi pun o groază de întrebări la care nu am răspuns şi dacă mi l-ar da cineva mi-ar oferi mai multe întrebări decât răspunsuri? De ce? De ce? De ce!? Şi, oricum, dacă mi s-ar oferi un răspuns aş fi la fel de nesatisfăcut ca înainte. Nu vreau să cerşesc răspunsuri, mai bine fur. Poate. Nu încerc să ofer răspunsuri , nu încerc să caut răspunsuri , nu încerc să ofer soluţii şi nu încerc să le caut. Mă îndrept spre peretele cu 12 straturi de cărămidă, cu capul înainte, la fel ca toţi restu’ , şi nu prea vreau să mă opresc să privesc ce e după colţ pentru că nu e nici un colţ. Am fost minţit. Am fost minţiţi. Nu-mi place ideea cum că cineva, undeva, este făcut pentru tine pentru totdeauna. Ne încolăcim pe ideea asta ca un şarpe asupra unui bebeluş de 3 luni. Mai bine m-aş concentra asupra ideii că mai degrabă un sicriu (în cel mai bun caz) este pentru totdeauna… Ar fi mai probabil. Aşa măcar o să cad în picioare. Dacă încerc să clasific această specie din care facem parte, realizez că, de fapt, nu suntem nişte mamifere. Orice mamifer de pe planeta asta îşi creează instinctual un echilibru cu mediul înconjurător, dar noi oamenii nu. Ne tot mutăm dintr-un loc în altul, unde ne multiplicăm şi ne multiplicăm până când toate resursele naturale sunt consumate, şi singura cale pentru a supravieţui este să infectăm alte locuri. Există un agent patogen asemănător pe planeta asta care face cam acelaşi lucru. Virusul. Rasa umană este un virus, un cancer pe planetă. Suntem o boală şi nu există nici un remediu. Omul este rău prin natură.”
Nu vreau să schimb nimic, nu pot să schimb nimic. Nu mai înțeleg nimic. Sunt confuz. Cam asta încerc să fac cu „ Fear and fury”, să încerc sa exprim această furie, frică şi confuzie. Să încerc să fac ceva cu praful din promisiunile trecute. Încerc să ilustrez exact sunetul din cap şi inimă. Este despre tine, tu, om creat după „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, promisiunea perfectă şi despre mine, otrava din fântână . Experienţa şi eterna iubire pe care le împărtăşim de ceva ani.
„Fear and fury” nu este un proiect cu ceva special. Este modul în care percep realitatea. Ironie , uneori satiră, ură, violență și puțin umor. Chestii pe care le văd, aud şi simt. Proiectul arată chestii care se întâmplă. Nu ofer o soluţie şi un sens clare. Dovada fiind prezenţa unor elemente din regnul absurdului. Sunt nişte trimiteri la o lume existentă şi experiențele mele cu ea. Sunt lucrări care arată o altă faţă a realităţii, o realitate ignorată. Chestii marginale.
Alţii sunt captivi într-un fel de Grădina Eden, într-o euforie falsă constantă , cu zâmbetele lor iritante, nemeritate. Eu sunt înspăimântat, urăsc şi nu m-ar deranja să ardă unele chestii.


BAZIS contemporary art platform