Lansare album de artă internaţional la Cafe Text, Timișoara, Bastionul Theresia corp A,
Marți 12 iulie, ora 19.00

Sinteze contemporane

Corpul în Arta Balcanică

Album de sinteză ce contopeşte laolaltă juxtapuneri multiculturale efervescente, având ca protagonişti deopotrivă  trupul ca lut cât şi pământul ca mamă, Corpul în arta Balcanică devine astfel suport matricial al unei arii teritoriale multistratificate într-un mozaic dinamic fără precedent. Inepuizabila substanţă, când sobră, senină, licoroasă, când, alteori, tumultoasă, vorace, zgomotoasă, devine brusc blajină, elegiacă, solitară, cu epicentre legendare insondabile ce răbufnesc străbătând genunile eterogene ale unui timp mito-poetic ancestral. Album de artă contemporană editat în condiţii grafice  impecabile, având alături suportul logistic de-o calitate ireproşabilă venită din partea editurii Brumar, prefaţată doct de ampla deschidere culturală a doamnei Alexandra Titu ce înglobează într-un tot indisolubil, radiografiind nucleul greu al artelor balcanice contemporane:

Indiferent de atitudinea faţă de corp, aplogetică, narcisistă sau repulsivă, rezervată, această prezenţă de care depinde experienţa lumii, pusă în centrul de lectură a universului sau supusă analizei critice, […] corporalitatea este întotdeauna una dintre dimensiunile definitorii ale identităţii. Trăită şi construită social, impusă genetic şi cultural, identitatea participă la bursa şanselor de integrare în contextele sociale, şi controlează relaţiile complexelor texturi de relaţii interumane, instituindu-se de-a lungul istoriei europene ca temă majoră şi reper interpretativ.

Identitatea culturală – de grup social, comunitară, etnică, naţională, zonală – aşa cum se defineşte ea în raport cu experienţele istorice care conferă unitate formaţiunilor geopolitice, în durate lungi şi scurte de civilizaţie, constituie, în acest mod, una din problemele de mare actualitate ale lumii contemporane.

 

Protagoniştii în ordine alfabetică:

Bogdan Aleksandrov, Zamfira Bârzu, Călin Beloescu, Ilie Boca, Pavel Brăila, Geta Brătescu, Marius Ovidiu Burhan, Mihai Chiuaru, Marius Crăiţă-Mândră, Şerbana Dragoescu, Daniela Frumuşeanu, Suzana Fântânariu, Dan Hatmanu, Iorgos Iliopoulos, Tudor Ioan, Tiberiu Fekete, Tatiana Fiodorova, Constantin Flondor, Gerendi Ştefan Dorel Găina, Vasile Gorduz, Alexandru Ioan Grosu, Dimitar Grozdanov, Ion Iancuţ, Dimitris Kalamaras, Gabriel Kelemen, Petru Lucaci, Lucia Macari, Octavian Mardale, Florin Mihai, Corina Nani, Liviu Nedelcu, Dragoş Pătraşcu, Sorin Oncu, Tanja Ostojic, Stanislav Pamouktchiev, Thimios Panourias, Aspasia Papadoperaki, Ghenadie Popescu, Florica Prevenda, Silvia Elena Radu, Bogdan Raţă, Mircea Roman, Kyriakos Rokos, Milos Sobaic, Eugen Savinescu, Marilena Preda Sânc, Liviu Suhar, Stergios Tzanekas, Zoran Todorovic, Mark Verlan, Aurel Vlad, Gheorghe Zărnescu, Zourlas Konstantinos.