„Centenar la muzeu. Anton Lazăr 1913 – 2013” expoziţie cu lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca şi din colecţii particulare.
Expoziţia va fi deschisă până în data de 7 iulie 2013

Expoziţia celebrează împlinirea unui veac de la naşterea pictorului, înscriindu-se în programul Muzeului de Artă Cluj-Napoca de valorificare expoziţională a unui fond patrimonial reprezentativ pentru evoluţia unui artist de excepţie în cadrul picturii româneşti moderne.

Originar din Dobrogea şi stabilit la Cluj-Napoca în 1951, pictorul Anton Lazăr s-a remarcat până la finalul vieţii printr-o activitate artistică prodigioasă, care se evidenţiază printr-un univers vizual de o semnificativă rezonanţă spirituală. Muzeul de Artă Cluj-Napoca doreşte să evidenţieze prin realizarea acestei expoziţii atât diversitatea tematică a unei creaţii exemplare, cât şi valoarea deosebită a creaţiei artistului. Pe parcursul anilor ’50 – ’70 pictorul Anton Lazăr se va impune stăruitor atenţiei publice prin expunerea unor ample compoziţii de inspiraţie istorică şi socială. Bogată şi elocventă pentru amploarea unei inspiraţii complexe se dovedeşte şi multitudinea de consemnări în diverse tehnici grafice (cărbune, tuş, acuarelă, pastel, laviu).

În cadrul expoziţiei „Centenar la muzeu. Anton Lazăr 1913-2013” vor fi expuse lucrări de pictură şi grafică din patrimoniul muzeului, din colecţia familiei şi din importante colecţii particulare clujene, în măsură să releve amplitudinea unui impresionant repertoriu de reprezentări, cuprinzînd expresive compoziţii de inspiraţie istorică şi socială, o peisagistică diversificată, unde prioritate o au imaginile eternizînd poetica climatului din extremitatea sud-estică a ţării, pătrunzătoare transpuneri portretistice şi proaspete naturi statice cu motive savant orînduite. Selecţia echilibrată a lucrărilor, dintre care multe vor fi expuse în premieră, pune în valoare atât complexitatea creaţiei artistului în ansamblul său, cât şi unele dintre punctele culminante ale evoluţiei sale. Notorietate şi distincţie în ansamblul artei contemporane din România anilor ’60 – ’90 aveau să-i aducă maestrului Anton Lazăr inspiratele transpuneri de poetică naturală.

Anton Lazăr a fost de asemenea, un reprezentant de renume al centrului artistic de la Cluj. Aici şi-a continuat condiţia de venerat dascăl în învăţămîntul de specialitate, dar mai ales şi-a întregit o operă sub impulsul unei fecunde vocaţii creative, vehiculînd modalităţi de expresie sugestive şi originale, în acord cu exigenţele criteriului estetic. Ansamblul expoziţional configurează edificator vitalitatea unui remarcabil colorist, afirmat distinct pe filiera artei figurative, definind concludent un nume referenţial în tradiţia artei româneşti. Prin Anton Lazăr arta românească  înregistrează şi difuzează lumii – prin expresivităţi picturale şi grafice  – probe de consonanţă cu rosturile unei existenţe trăită pe coordonatele atitudinii reflexive şi fortificării afective, asigurînd numelui perpetuă şi emoţionantă rememorare.