Revista zeppelin nr. 114

14 Diferenţieri spaţiale: alfabetizarea unui apartament prin design
Text & proiect: Dragoş Scurtulescu

21 Editorial: Fireşte Copenhaga, Gehl Architects, oraşe mai bune (despre conferinţa Sustainable cities. Foundations and our urban future)
Text: Constantin Goagea

24 Tony Fretton Architects: Straturi urbane concordanţe
Tony Fretton Architects a finalizat un nou proiect de construcţie a unor locuinţe în localitatea Den Helder din Olanda, ilustrând o intervenţie orientată spre contextul existent al oraşului.

32 DOSAR: Kochi Architect’s Studio
3 proiecte recente şi radicale ale tinerilor arhitecţi japonezi

32 Casa 47%
O locuinţă a cărei suprafaţă utilă internă reprezintă 47% din suprafaţa generată de întreaga sa volumetrie, cu referire la spaţiul exterior acoperit. Aceasta face din spaţiile ambigue situate între “afară” şi “înăuntru” chiar nucleul locuirii, nu marginea ei, tocmai acolo unde experienţele vieţii private şi cele expuse vederii publice se întrepătrund semnificativ.

36 Casa Y
O casă mică pe un teren şi mai mic care oferă o nouă relaţie între interior şi exterior printr-o strategie de articulare a spaţiului şi a luminii, interpretând un principiu tradiţional japonez

40 Casa Amida
O locuinţă cu „secţiunea liberă“, care reinvestighează critic la principiile lui Le Corbusier generate de faimosul proiect Domn-ino

44 Aedes studio: Strategia contrariilor
>  Bloc de apartamente în Sofia

50 Luciano Cupelloni Architettura: Utilizări variabile şi structura perena
>  Conversia a doua pavilioane pentru Academia de Arte Plastice din Roma

55 DOSAR: C+S Architects
3 obiecte de infrastructură şi un ansamblu de locuinţe postindustrial: istoria se întâlneşte cu tehnologia în cele 4 proiecte din Veneţia şi regiunea Veneto.

56 Infrastructura devine peisaj
58 Proiectând timpul
61 Infrastructura locuită
66 Locuire între oraş şi lac

Urban Report
72 Arhipera: Arhitectura pe limita
> Despre un grup de arhitectura socială participativa din România, evoluţia de la construcţia propriu-zisă la construirea comunitara şi despre un alt mod de a preda arhitectura.
Text: Lorin Niculae
79 La Terenuri. Spaţiu comun în Manastur Cluj: sau cum să ne reapropriem spaţiul dintre blocuri /
Text: Lala Panait, Silviu Medesan

Smart Systems / rubrica susţinută de Lafarge
82 Patkau Architects: Cochilii din lemn pe gheaţă
>  refugii inovatoare pentru patinatori, în Canada

85 Elii arquitectos: 7 module pentru o structură de lemn pliata
O structură de casă prefabricata din cartierul madrilen Pedrezuela întruchipează concepţii inovatoare de asamblare bazată pe panouri industrializate din lemn.

90 Zilele Arhitecturii 2013: un pavilion cu o structură de lemn inovatoare la Cluj
Text: Bogdan Gavriliu
93 Modulab: Etică şi inovaţie tehnologică în design
Text: Ioana Calen

98 Tandem. Creative Factories #3
98 Îndrumar pentru industriaşul creativ. Amsterdamul low-profile şi super-eficient
Text : Constantin Goagea
103 Uzina Electrică Filaret
Text: Irina Diamandescu

104 Archiprix Internaţional 2013: Premiile Hunter Douglas
Text: Cosmina Goagea

Archiprix_ Let-s talk about garbage

108 Droog & Diller Scofidio + Renfro: Casă Deschisă. Bun venit în suburbia viitorului!
Un experiment comunitar în Levittown, SUA, cu prototipuri posibile pentru urbanitate şi soluţii pentru subzistenta suburbiei

117 Romanian Design Week: Către produs. Colecţiile Combina şi Marco
>  Designul de produs Romanian Design Week
Text: Liana Vasilescu

——————-
[EN]
Zeppelin no. 114
June

21 Editor’s: Copenhagen of course, Gehl Architects, Better Cities
(about Sustainable cities Conference. Foundations and our urban future)
Text: Constantin Goagea

24 Tony Fretton Architects: Concordant urban layers
Tony Fretton Architects has completed a new development of houses în the Dutch town of Den Helder, illustrating an intervention oriented toward the existing context of the city.

32 DOSSIER: Kochi Architect’s Studio
3 proiecte recente şi radicale ale tinerilor arhitecţi japonezi / three recent and radical projects of young Japanese architects

32 47% House
O locuinţă a cărei suprafaţă utilă internă reprezintă 47% din suprafaţa generată de întreaga sa volumetrie, cu referire la spaţiul exterior acoperit. Aceasta face din spaţiile ambigue situate între “afară” şi “înăuntru” chiar nucleul locuirii, nu marginea ei, tocmai acolo unde experienţele vieţii private şi cele expuse vederii publice se întrepătrund semnificativ. / A dwelling whose interior floor area fills up 47% of the space compared to its maximum floor area of the house with reference to the exterior covered space… This one turns the abiguous „outside” and „inside” spaces into a real housing core, not into its edge, just where private life and publicly displayed aspects get significantly interconnected.

36 House Y
O casă mică pe un teren şi mai mic care oferă o nouă relaţie între interior şi exterior printr-o strategie de articulare a spaţiului şi a luminii, interpretând un principiu tradiţional japonez / A small house built on a tiny plot, offering a new approach of the relation between inside and outside through a strategy articulating space and light by interpreting a tradiţional Japanese principle

40 Amida House
O locuinţă cu „secţiunea liberă“, care reinvestighează critic la principiile lui Le Corbusier generate de faimosul proiect Domn-ino / A house based on “free section”, which critically re-investigates Le Corbusier’s principles generated with his well-known Dom-ino design

44 Aedes studio: Strategy of Opposites
>  Apartment building în Sofia

50 Luciano Cupelloni Architettura: Changeable Functions and Perennial Structure
>  Conversion of two pavilions for the Academy of Fine Arts în Rome

55 DOSSIER: C+S Architects
3 infrastructure objects and a post-industrial residential project: history meets technology în 4 refined projects în Venice and the Veneto region.

56 The infrastructure that becomes landscape design
58 Designing time
61 The inhabited infrastructure
66 Urban Lake Housing

Urban Report
72 Arhipera: Architecture on the edge
> About a group of social participatory architecture, the evolution from construction per se to community building and a different type of teaching architecture.
Text: Lorin Niculae
79 La Terenuri. A Shared Space în Manastur neighborhood, Cluj: or how to re-get the space between blocks of flats
Text: Lala Panait, Silviu Medesan

Smart Systems / rubric supported by Lafarge
82 Patkau Architects: Wodden Shells on Ice
>  Innovative skating shelters în Canada

85 Elii arquitectos: 7 modules for a folded wooden structure
A prefab structure for a house în Pedrezuela, Madrid, displays innovative concepts of assembling based on industrialized wooden panels.

90 Architecture Days 2013: a pavilion with an innovative wooden structure în Cluj
Text: Bogdan Gavriliu
93 Modulab: Ethics and technological innovation în design
Text: Ioana Calen

98 Tandem. Creative Factories #3
98  Handbook for the creative industry man. Low-profile and efficient Amsterdam
Text : Constantin Goagea
103 Filaret Power Station
Text: Irina Diamandescu

104 Archiprix Internaţional 2013: Hunter Douglas Awards
Text: Cosmina Goagea

108 Droog & Diller Scofidio + Renfro: Open house. Welcome to a Future Suburbia
A community experiment în Levittown, USA, with possible prototypes for urbanity and solutions to suburban subsistence

117 Aiming at the product. Combina and Marco collections
>  The product design at the Romanian Design Week
Text: Liana Vasilescu