INTERLOCK
intervenție expozițională de Ionuţ Toma
curator: Cătălin Gheorghe
Galeria apARTe
(Facultatea de Arte Vizuale şi Design, Iași, str. Sărăriei 189)
Perioada expunerii: 13-29 iunie 2013
Deschiderea: 13 iunie 2013, ora 6 pm
Proiect aplicat în cadrul programului Carte Blanche aux Jeunes Créateurs, susţinut financiar și logistic de Institutul Francez din Iaşi în parteneriat cu Vector Studio (UAGE).
Argument:
 
“[…] în doar câțiva ani muncitorii au transformat cuburile identice, corbusiene, în spații unice, private, capabile să le amintească de lucrurile de care viața în uzină îi lipsise.”
(Alain de Botton, în “Arhitectura fericirii”)
Proiectul INTERLOCK propune explorarea introspectivă şi perceperea investigativă a spațiului domestic, standardizat prin aplicarea unei anumite viziuni a arhitecturii contemporane. Termenul metaforic de „interlock” indică deopotrivă design-ul unei construcţii şi comportamentul asociat, respectiv un set de relaţii semantice între conduitele interlocutorilor unui bloc, blocajul identitar al locatarului care interacţionează cu blocul în care locuieşte şi modurile de percepere şi participare ale publicului expus intervenţiei expoziţionale.
Industrializarea rapidă, ale cărei consecinţe au fost accentuate de globalizarea imperativă, a forțat crearea de spații noi de locuire în mediul urban, spații care delocalizează identităţile şi semantica lor, aducând prejudicii la nivelul intimităţii locuitorilor, și care nu sunt conforme cu viziunile estetice personale. Spațiile individuale de locuit nu ocupă doar un loc fizic dominat de o tiranie vizibilă a măsurătorilor și delimitărilor, ci ele re-compun, sub raport mental, identitatea și memoria colectivă a unei comunități.
Sinele se socializează într-un traseu prestabilit și acționează ca observator; se autoexclude, dar în același timp se vede pe el însuși, se compară și își caută identitatea. Experiența traseelor prestabilite, ca deprinderi comportamentale tipice în spațiile de locuit în comun, definește un spațiu al alienării.
În raport cu experienţa sinelui, blocul de locuit devine obiectul de studiu al expoziției şi oferă imaginea unui laborator în care se (re)produc comportamente umane. INTERLOCK transpune identitatea locatarului, a vecinului, a chiriașului sau a proprietarului într-o privire şi dinamică participativă a publicului. Observatorul acestui laborator este adus de la starea unică, individuală și individualistă, la un numitor comun, al participării, prin acord cu actul social al trăirii împreună și al supravegherii acestui trai. În această ecuație, locuința se transformă într-un recipient al unor forme idealizate de stil de viață.
Idealul utopic al vieţii şi arhitecturii moderniste presupunea o organizare vizuală raţională a spaţiului în vederea unei trăiri estetice şi morale în comun. Aplicarea principiilor gândirii moderniste a partajării spaţiului locuirii împreună a implicat în timp o degradare a calităţii perceperii relaţiilor cu ceilalţi şi a proprietăţilor înţelegerii peisajului urban. Deşi structurarea geometrică şi funcţională a spaţiului interior şi exterior presupunea un raport echilibrat între viaţa intimă şi cea publică, punerea în practică a organizării locuinţelor şi a planificării urbane segmentate a creat certitudinea unui clivaj între aspiraţie şi realizare.
INTERLOCK intervine la nivelul conştiinţei vizitatorului asemenea unui dispozitiv estetic care vizează producerea unei reflecţii atât asupra perceperii dinamicii trăirii personale cât şi asupra raportului avansat dintre bazele unei structuri arhitecturale ideale şi câmpul real de implementare a locuirii în spaţiul construit şi cel urban.”
(Ionuţ Toma şi Cătălin Gheorghe)
 
Ionuț Toma (n. 1987) este masterand al Facultății de Arte Vizuale și Design, Departamentul de Artă Murală, în cadrul Universității de Arte “George Enescu” din Iași. A beneficiat de o bursă Erasmus pentru specializarea Interior Design la ESAD (Escola Superior de Arte e Design) în Portugalia. Este interesat de design expozițional și arhitectură sustenabilă.