Highlight sumar #114

40 schneider+schumacher

Covor de lumini pentru operele de artă / Carpet of light for artworks

Extinderea subterană a Muzeului Städel din Frankfurt stabilește o relaţie discretă cu clădirea existentă, prin integrarea ingenioasă a principiilor de iluminare, structură și climatizare. / An underground extension for the Städel Museum in Frankfurt establishes a discreete relation with the existent building, by cleverly integrating lightning, structural and climatic principles.

 

60 DOSAR Infiniski

Patru case și un mic magazin bazate pe prefabricare, proiectare bioclimatică, materiale reciclate și refolosibile, flexibilitate, modularitate, sisteme de construcţie nepoluante și integrarea energiei regenerabile. / Four houses and a small shop based on prefabrication, bioclimatic design, recycled reused materials, flexibility, modularity, non-polluting constructive systems and integration of renewable energy.

 

76 BIG, Topotek1 & Superflex

Superkilen

Un parc din Copenhaga cu peste 100 de obiecte diferite (originale sau copii) din peste 50 de ţări și cu oameni aparţinând la peste 50 de naţionalităţi, trăind în imediata sa vecinătate. / A park in Copenhagen, with more than 100 different objects (genuine or copies) from more than 50 different countries, and with people of more than 50 different nationalities living in its immediate vicinity.

 

90 Oberliht, Chișinău

Una dintre cele mai vii platforme est-europene de acțiune artistică și civică și de reflexie asupra orașului posttotalitar

 

108 Kono Designs

O fermă la birou / Farm at the Office

Dincolo de îmbunătăţirile estetice, renovarea unei clădiri de birouri din Tokyo implică un concept de agricultură urbană, care încurajează interacţiunea socială între angajaţi. / Beyond aesthetic improvement, the renovation of an office building in Tokyo involves a concept of urban farming, which encourages social interaction among employees.