Marţi, 23 aprilie, ora 19.00 va avea loc lansarea cărţii Cele mai frumoase povestiri din Biblie. Primul legămînt. Volumul, apărut la editura Humanitas, conţine povestiri din Vechiul Testament, cărora istoria, arta şi literatura le-au dat în timp putere de mit.

Coordonatoare alături de Dan Slusanschi, Cristian Bădiliţă şi Ioan-Florin Florescu a traducerii din 2004 a Septuagintei şi clasiciste respectate, Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu revin în acest volum la cîteva dintre povestirile Vechiului Testament, retraducîndu-le din ebraică, aramaică şi greaca veche, din textele originale

Fiecare povestire este precedată de o notă introductivă care lămureşte conceptele importante şi felul în care putem înţelege şi reda astăzi expresii din vocabularul vechitestamentar sau felul în care credincioşii vechiului Israel performau relaţia cu o divinitate pe care o antropomorfizau. Alegerea, în traducere, a termenului relativ arhaic de legămînt reproduce toată intensitatea acestei relaţii.

Invitaţi Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Andrei Pleşu şi Lidia Bodea. Coperta şi ilustraţiile îi aparţin lui Mihail Coşuleţu.

„Cititorul autohton se poate socoti norocos. Ține în mînă un volum alcătuit de două mari profesioniste. Doamnele Francisca Băltăceanu şi Monica Broşteanu sunt o garanţie de infailibilitate filologică, de competenţă biblistică, de inteligenţă, eleganţă şi sensibilitate. Selecţia textelor, traducerea lor, notele introductive şi ţinuta generală a întregului constituie un dar preţios, delectabil şi modelator, potrivit pentru toate vîrstele. Luaţi, citiţi şi bucuraţi-vă!“
Andrei Pleșu

„Sperăm ca astfel de povestiri să pătrundă şi să trezească chiar interesul pentru Carte, să se vadă ca nu e aşa de rebarbativă.“
Monica Broşteanu

„Povestirile ajung mituri în sensul forte al cuvîntului. Adică nu poveşti cu cai verzi pe pereţi, ci povestiri fundamentale care încearcă să răspundă la problemele mari ale condiţiei umane. Asta e, în sensul lui Mircea Eliade mitul. Ajung să fie înţelese în felul acesta în cultură şi de aceea sînt reluate, transpuse în diverse forme artistice.“
Francisca Băltăceanu