”ARHETIP” Ceramică-Sticlă şi Fotografie  la Centrul Artelor Vizuale : expun artistii ANDREI FLORIAN si EUGEN MORITZ

comunicat de presă, sursa: UAPR 

Titlul proiectului expoziţional iniţial ARHETIPARE, al artiştilor clujeni Andrei FLORIAN şi Eugen MORITZ, cuprinzând lucrări de ceramică-sticlă şi artă digitală, mixed-media, îşi extrage originea din componentele sale lingvistice: arhetip, arhetipal, arhaic, arhitectură, arhitecturare, tip, tipar. Din această complexă agregare lingvistică, rezultă şi formula de decodare a conţinutului semantic al acelui proiect. Proiectul de faţă însă revine la o formulă mai concentrată, aceea de ARHETIP.

Complicitatea a două domenii ale artelor vizuale, la prima vedere incompatible, desconspiră la o analiză mai atentă multiple interconexiuni, reale sau virtuale, dincolo de vechea şi deja consacrata legătură profesională şi de prietenie a artiştilor. Acestea rezultă din alăturarea a două domenii diferite net, atât prin mijloacele de exprimare, natura şi expresia materialelor de operare, cât şi a raportului obiectului lor cu spaţiul; obiectul din ceramică şi sticlă spaţial pe de o parte şi imaginea foto sau pictată plată, parietală, pe de alta.
Tridimensionalul concret al reprezentării obiectuale al lucrărilor din ceramică şi sticlă, aparţinând lumii simbolice profunde a artistului ceramist şi sticlar Andrei Florian, obiecte realizate într-o manieră conceptuală personală şi tehnici clasice (modelare liberă şi fuzionare), de mare rafinament şi fineţe a execuţiei, se opune armonic, bidimensionalului parietal al imaginilor preluate sau construite în tehnici foto de ultimă oră, prelucrate apoi prin procedee digitale sau reconsiderate plastic prin surprinzătoare intervenţii picturale, de o deosebită ţinută artistică, din lucrările artistului fotograf şi pictor Eugen Moritz.


Tematica abordată de Andrei Florian în cicluri mai mari de lucrări, Relicvariul, Pomul, Portalul, Altarul, Cununa, Cartea, Omul este punctată de reprezentări singulare din sticlă sau modelate din gresii diverse precum Peşte şi Fructul Ispitei şi creează o benefică atmosferă de contemplaţie meditativă.
Eugen Moritz prezintă în contrapartidă prin imaginile sale o gamă de arhetipuri tematice extrem de actuale, precum Sinele, Femininul, Masculinul, Constructiv-Disctructiv sau Cosmic, constând în arhitecturări grafice inedite, realizate digital din care unele generează trăiri de o mobilitate şi vivacitate surprinzătoare.
Ambii sunt licenţiaţi ai I.A.P. “Ion Andreescu” şi membrii ai U.A.P.R. iar începând din 1990 artişti şi dascăli universitari, apoi doctori în arte vizuale ai U.A.D. Cluj, implicaţi în programele pedagogice şi de colaborare inter-universitară, membri în foruri decizionale ale Universităţii de Artă şi Design şi cu o prodigioasă activitate artistică, teoretică şi de cercetare.


Pictorul şi artistul fotograf Eugen Moritz, prin mobilitatea specifică a domeniului său, participă la numeroase Expoziţii, Festivaluri şi Saloane naţionale şi internaţionale de grup, încă de la absolvire. El deţine un portofoliu impresionant de premii şi medalii ale unor foruri artistice recunoscute din Ungaria, Austria, Polonia, Franţa, Belgia, Olanda, Grecia, Iran, Maroc, SUA şi Japonia. Expoziţiile sale personale în galerii private, ale UAP sau muzeale sunt de asemenea numeroase şi frecvente la Cluj, Oradea, Aiud sau Negreşti-Oaş. Eugen Moritz este implicat în numeroase acţiuni manageriale, de jurizare, curatoriale şi coordonare artistică, fiind o autoritate recunoscută, în programe pedagogice, festivaluri interne şi internaţionale de fotografie şi film. Scrie cărţi şi articole, fiind şi autorul unor cataloage ale propriei creaţii şi este menţionat şi recunoscut în numeroase publicaţii de profil, ca o importantă personalitate artistică în domeniu.
Artistul ceramist şi sticlar Andrei Florian, cu o activă şi constantă implicare artistică, pedagogică, managerială, oranizatorie şi curatorială, este membru al Filialelor Judeţene UAP la Cluj-N. şi Braşov şi membru fondator al CeramArt din Cluj şi al deja consacratului grup Bunavestire din Negreşti-Oaş. El dobândeşte un impresionant portofoliu de participări la prestigioase expoziţii, saloane şi bienale interne şi externe. Deţine un palmares bogat în expoziţii personale, la Cluj-Napoca, Satu Mare, Braşov şi Bucureşti, participând totodată la prestigioase Simpozioane sau Conferinţe externe în Italia, la Roma, Croaţia-Zagreb, Cehia-Praga, Spania-Bilbao sau interne cu participare internaţională, la Bucureşti, Cluj, Satu-Mare, Sibiu, Oradea Sighetu-Marmaţiei şi Negreşti-Oaş. Participă la expoziţii de grup din cadrul unor saloane şi bienale din muzee, galerii UAP sau private din ţară, la Bucureşti, Cluj, Sibiu, Oradea, Alba-Iulia, Deva, Timişoara, Braşov, Craiova, Ploieşti, Bistriţa, Satu-Mare, Baia Mare, fiind în implicat şi în iniţierea, jurizarea şi organizarea acestora. Are de asemenea o bogată contribuţie teoretică în domeniul artistic şi pedagogiei, fiind autor de cărţi, cataloage, articole şi cursuri de specialitate publicate la edituri recunoscute. Artistul este menţionat în articole şi texte ale unor importanţi critici români publicate în reviste şi cataloage de prestigiu. El este deasemenea autor de cursuri şi iniţiator de discipline în cadrul UAD.
Artiştii se bucură de mare notorietate în lumea artistică din Cluj şi din ţară, fiind prezenţi în manifestările locale, naţionale şi internaţionale ale Asociaţiilor profesionale din care fac parte.
Proiectul de faţă prezent acum la Bucureşti la Centrul Artelor Vizuale–Căminul Artei cu titlul generic ARHETIP este reeditarea în format restrâns a celui iniţiat la Cluj în 2012 la Muzeul de Artă aducând alături artiştilor expozanţi, trei prestigioşi parteneri instituţionali clujeni: U A P Filiala Cluj, Univ. de Artă şi Design şi Muzeul de Artă Cluj-Napoca, instituţii în care expozanţii ca membrii, dascăli sau colaboratori susţin importante şi meritorii activităţi profesionale de peste două decenii.

foto: Lucian Muntean