Dragi colege si colegi fotografi,
De Ziua Internaţională a Femeii, Clubul Fotografic ALUTUS Slatina al Asociaţiei Culturale Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă România a iniţiat la Slatina, în judeţul Olt, începând cu luna martie a anului 2012, sub patronajul Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România un salon (deocamdată) naţional, dedicat exclusiv femeii, care se intitulează EVA XXI.
Încurajaţi de participare dar şi de rezultate, iată-ne în anul 2013, la cea de-a II-a ediţie a acestui salon. În colaborare cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi cu fotocluburile din care au făcut parte câştigătorii premiilor primului Salon EVA XXI am hotărât ca expoziţia rezultată să devină una itinerantă care să poposească în localităţile de unde provin câştigătorii. Astfel, după Slatina, expoziţia a mai fost vernisată la Bucureşti şi la Oradea urmând anul acesta alte locaţii, în funcţie şi de programul spaţiilor expoziţionale de care dispun fotocluburile sau localităţile respective.
Va invitam sa participati cu frumoasele si interesantele dumneavoastra lucrari pentru a da o dimensiune impunatoare acestui salon care, speram, de la anul sa devina international.
Va doresc tuturor, succes!
Valeru Ciurea – preedente Clubul Fotografic Alutus Slatina

CLUBUL FOTOGRAFIC ALUTUS SLATINA – OLT – ROMÂNIA
al ASOCIAŢIEI CULTURALE CENTER INTER ART. CENTRUL INTERNAŢIONAL DE ARTĂ ROMÂNIA
Strada Prelungirea Tunari nr. 5 bloc FB 26 scara A, ap. 15, Slatina, Olt, România, cod poştal 230043
Telefon office: 0349.409496; Mobil: 0742065379
e-mail: [email protected]; [email protected]

REGULAMENTUL  SALONULUI NAȚIONAL „EVA XXI”  ediţia a II-a, 2013
În fiecare an, pe data 8 martie, se serbează Ziua Internaţională a Femeii. În acest
context, la această dată, Clubul Fotografic ALUTUS Slatina al Asociaţiei Culturale
Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă România a iniţiat la Slatina, în judeţul
Olt, începând cu luna martie a anului 2012, sub patronajul Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din România un salon (deocamdată) naţional, dedicat exclusiv femeii, care
se intitulează EVA XXI.
Încurajaţi de participare dar şi de rezultate, iată-ne în anul 2013, la cea de-a II-a ediţie
a acestui salon. În colaborare cu Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi cu
fotocluburile din care au făcut parte câştigătorii premiilor primului Salon EVA XXI
am hotărât ca expoziţia rezultată să devină una itinerantă care să poposească în
localităţile de unde provin câştigătorii. Astfel, după Slatina, expoziţia a mai fost
vernisată la Bucureşti şi la Oradea urmând anul acesta alte locaţii, în funcţie şi de
programul spaţiilor expoziţionale de care dispun fotocluburile sau localităţile
respective.
1. La salon pot participa artişti fotografi amatori şi profesionişti din România, care
respectă condiţiile prezentului Regulament şi achită taxa de participare.
2. Tematica salonului: Femeia secolului XXI – Femeia-soţie, Femeia-mamă,
Femeia-preocupată de carieră, Femeia-artist, Femeia-lider, Femeia-femeie, orice altă
ipostază specific feminină, prezentată în limita decenţei artistice.
3. Fiecare autor va putea participa la salon cu maxim 6 (şase) fotografii.
4. Secţiunile salonului: Salonul EVA XXI are o singură secţiune la care sunt
acceptate atât fotografii monocrom cât şi fotografii color.
5. Taxa de participare:
– Taxa de participare este de 50 lei/concurent.
– Taxele de participare se pot expedia împreună cu CD-urile sau în contul
Asociaţiei Culturale Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă România
RO10BTRL 02901205T7865 XX deschis la Banca Transilvania Slatina cu
specificația „Pentru EVA XXI“.
6. Lucrările pot fi trimise, în format digital, pe CD, sau pe e-mail-ul
[email protected] în format jpg, dimensiunile imaginii 1024×768 puncte
(formatul pentru jurizare). Mărimea fişierului nu trebuie să depăşească 2Mb.

Pentru printare, aceleaşi imagini vor fi trimise, pe acelaşi CD sau pe e-mail în format
minim 2000×3000 puncte.
Fiecare fotografie/fişier din folderul pentru jurizare va avea un cod, care corespunde
în borderou şi în folderul cu lucrările în formatul printabil, cu titlul lucrării. Codarea
imaginilor se va face astfel:
– un grup de 4 litere (la alegerea autorului),
– ultimul semn va fi o cifră, care va reprezenta numărul de ordine al imaginii
înscrise din secţiune (conform borderoului).
Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul – (minus). Ex. MARC-1
7. Toate lucrările vor avea titlurile, înscrise în borderou, în limba română.
Borderoul va fi trimis completat de mână şi în format digital (scanat), corect şi
complet (în forma tipărită) şi semnat de autor, împreună cu CD-ul. Semnăturile
autorilor vor certifica faptul că lucrările le aparţin. Organizatorii salonului nu răspund
pentru eventualele încălcări ale Legii nr.8 din 1996 din România (privind drepturile
de autor), de către participanţi.
8. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului, aduce după sine, excluderea
participantului respectiv din salon, fără restituirea taxei de participare (urmând ca
autorul să primească totuşi catalogul). Excluderea de la jurizare, se va aplica şi în
cazul netrimiterii la timp a taxei de participare (urmând ca autorul să primească
catalogul după achitarea taxei).
9. Jurizarea:
– Membrii juriului vor acorda, pentru fiecare lucrare înscrisă în salon, calificative de
la 1 la 10, fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.
10. Lucrările premiate: vor intra în patrimoniul Clubului Fotografic ALUTUS
Slatina al Asociaţiei Culturale Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă
România cu dreptul de folosinţă în interesul promovării salonului şi a artei
fotografice în România, dacă autorii lucrărilor vor fi de acord cu acest lucru. Autorii
lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra imaginilor. Participanţii care nu
doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres
în borderoul de participare acest lucru. Organizatorii nu vor folosi lucrările primite
decât pentru publicarea acestora în catalogul salonului şi în scopul popularizării
acestui concurs, în mass-media.
11. Expoziţia şi înmânarea premiilor:
– Vernisajul Salonului Naţional EVA XXI ediţia a II-a, precum şi înmânarea
premiilor, vor avea loc la data de 07 martie 2013, ora 17:00, în Foaierul Centrului
Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina.

– Salonul EVA XXI, va fi prezentat în mai multe oraşe ale ţării, în special în
localităţile de unde provin autorii lucrărilor premiate, cu sprijinul Fotocluburilor din
care provin autorii şi al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România.
12. Deciziile jurizării sunt incontestabile.
13. Artiştii fotografi care vor achita taxa corespunzătoare, vor întocmi corect şi
complet borderoul, vor primi gratuit catalogul Salonului în format tipărit.
14. CD-urile vor fi expediate pe adresa:
Asociaţia Culturală Center Inter Art. Centrul Internaţional de Artă România, strada
Prelungirea Tunari nr. 5, bloc FB 26, sc. A, ap.15, Slatina, judeţul Olt, România, cod
poştal 230043, cu menţiunea „Pentru EVA XXI“
14. Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de
borderoul de participare, se consideră că au acceptat condiţiile Regulamentului de
organizare a Salonului Internaţional şi condiţiile stipulate mai sus.
15. Premiile Salonului Internaţional:
– medalia de aur AAFR, în valoare de 1000 lei (brut)
– medalia de argint AAFR, în valoare de 700 lei (brut)
– medalia de bronz AAFR, în valoare de 500 lei (brut)
– câte două Menţiuni AAFR, în valoare de 200 lei (brut)
16. Juriul Salonului Naţional EVA XXI:
– Eugen NEGREA, A.FIAP
– Anghel MIRCEA, A.FIAP
– Gabriel BOHOLT, AAFR
– (Răzvan) Emilian DUMITRESCU, AAFR
– Valeru CIUREA, AAFR
17. Calendarul Salonului:
– Ultimul termen de primire a lucrărilor: ……… 24.02.2013
– Jurizarea: ………………………………………… 27 – 28.02.2013
– Anunţarea rezultatelor: …………………………….. 3 – 4.03.2013
– Vernisajul Salonului: ………………………………… 07.03.2013
– Expedierea catalogului: ……………………………. 25 – 30.04.2013
18. Informaţii suplimentare: