The Crisis of Confidence / La crisi di fiducia

Curatori: Marta Barbieri, Lino Baldini, Marius Tanasescu

Artişti: Yuri Ancarani; Filippo Berta; Luca Bolognesi; Silvia Hell; Rudina Hoxhaj; Runo Lagomarsino; Domenico Antonio Mancini; Maria Lucrezia Schiavarelli; Marco Strappato; Davide Valenti

Victoria Art Center (Calea Victoriei 12 C, Bucureşti)
23 ianuarie – 16 februarie 2013

Vernisaj: 23 ianuarie, 18h00

La ora 19h00 va avea loc performance-ul Cheeese! al artistului Filippo Berta, în spaţiul galeriei.

Încredere: sentiment de siguranţă fără rezerve, provenind din buna-credinţă a cuiva, faţă de ceva sau cineva.

Este incredibilă atracţia pe care o exercită asupra noastră persoanele, principiile, sistemele economice şi politice sau suprastructurile ideologice. A te încrede orbeşte în altcineva, al cărui unic obiectiv este de a acţiona pentru binele tău, semnifică a avea un sistem de referinţă care să poată satisface nevoia umană de certitudiune.

Totuşi, ne putem aminti de ultima oară când am fost puşi în situaţia de a o face?

:::::::::::::::::::::::

Victoria Art Center (Calea Victoriei 12 C, Bucharest)
23rd of January – 16th of February, 2013

Opening: 23rd of January, 18h00.

At 19h00, the performance Cheeese! by Filippo Berta will take place in the gallery space.

Confidence: feeling of assurance coming from the belief that one can have faith in someone or something unreservedly.

It’s an undeniable fact that putting our trust firmly in people, principles, political and economic systems, ideological superstructures is very attractive. To put yourself in the hands of someone else whose only design is your own wellbeing means to have a point of reference which can satisfy our human need for certainty.

However can we remember the last time we were in the position to do that?

:::::::::::::::::::::::

Victoria Art Center (Calea Victoriei, 12 C, Bucarest)
23 gennaio – 16 febbraio 2013

Vernissage: 23 gennaio, 18h00.

Alle 19h00, la performance Cheeese! di Filippo Berta si terra nel spazio espositivo.

Fiducia: sentimento di sicurezza e tranquillità che deriva dal confidare senza riserve in qualcuno o qualcosa.

E’ innegabile, l’idea di poterci abbandonare con fiducia a principi, persone, sovrastrutture ideologiche, sistemi politici ed economici è incredibilmente allettante. Porsi senza riserve nelle mani di qualcun altro, che ha come obbiettivo quello di agire al meglio per noi, significa godere di un punto fermo in grado di appagare la nostra umana esigenza di certezze.

Riusciamo però a ricordarci quando è stata l’ultima volta che siamo stati nelle condizioni pragmatiche di farlo?

______________

Victoria Art Center

Calea Victoriei 12 C, Bucureşti
T: +40311.020.512
E: [email protected]
www.artvictoria.ro