Editura Simetria vă invită

luni, 10 decembrie 2012, ora 17.30, la
Casa Ion Mincu – sediul OAR, str. Pictor Verona 19, Bucureşti
cu ocazia lansarii volumului De la Casa Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii de arhitectură în Bucureşti 1945- 1989  de Alexandru Panaitescu.
Vor prezenta volumul
studioBASAR, Mariana Celac şi Ana Maria Zahariade
Cartea, al cărei autor şi-a desfăşurat jumătate din cariera de arhitect în anii comunismului, este rezultatul interesului manifestat de către acesta, timp îndelungat, pentru cunoaşterea şi mai ales pentru înţelegerea cauzelor care au influenţat devenirea producţiei de arhitectură din România în condiţiile statului comunist, cu referire directă la Bucureşti.
Fiind adresată în primul rând celor care au cunoscut prea puţin perioada 1945-1989 sau nu au profesat atunci, s-a considerat oportun ca prima parte a lucrării să aibă un caracter general, concentrându-se pe transformările produse în practica profesională mai ales în primii ani ai regimului, cei ai impunerii modelului unic, când statutul profesional al arhitecţilor s-a schimbat radical. Volumul este completat cu un număr de anexe cuprinzând textele integrale ale hotărârilor CC al PMR din 1952 referitoare la arhitectură şi cu prezentări privind contextul istoric,evoluţia administrativă şi a nomenclaturii stradale, situaţia monumentelor de for public, construcţiile demolate şi translatate în Bucureşti, cât şi reamenajarea Dâmboviţei. La final s-a adăugat şi un foarte concis dicţionar cuprinzând mulţi dintre arhitecţii care au fost activi în Bucureşti cu precădere în perioada 1945-1990.
Volumul a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România şi al Uniunii Arhitecţilor din România, din Timbrul Arhitecturii.