Indicele Art Consacrat în perioada 24.09-30.09 2012