[\’HEADLINES/Cel mai important\’ ::

Galeria 26/OTA

25 mai 2012
19:00 – 04:00
multimedia

artist: Bogdan Teodorescu

Ordinea este un principiu puţin incomod din cauza eforturilor pe care le cere, din punct de vedere material şi mental. Este de asemenea incomodă, deoarece ţine de o estetică clasică, deci rezervată şi riguroasă. În plus, creează temerile uniformizării. Totuşi, într-o lumină pozitivă, oferă încrederea în adevăr şi în valori imuabile.

În ciuda opiniei larg răspîndite, haosul este şi mai greu de reprezentat, mai ales atunci cînd dorim o imagine sută la sută conformă cu definiţia lui. În orice haos există o oarecare ordine, probabil datorită structurilor noastre mentale intime ori din cauza influenţelor culturale.

Dependent de aceste aspecte, atenţia generală se orientează ordonat către lucrurile „mai importante”, în general grave sau îngijorătoare. Astfel, ascunse de o înfăţişare violentă sau măcar puternică, elementele de profunzime trec neobservate.

În afara altor legi specifice presei şi difuzării ei, regula de desfăşurare a unei publicaţii merge mereu pe formula descrescătoare, unde catastrofele ţin prima linie, iar ştirile culturale, de pildă, următoarele, numai dacă nu e vorba din nou de catastrofe.

Expoziţia [‘HEADLINES/Cel mai important’ :: pune în discuţie termeni precum „atenţie”, „perceptive” şi „confuzie”, mizînd mai întîi pe un substrat artistic şi apoi pe un discurs para-politic, întrucîtva dominant în cele mai multe declaraţii şi acte artistice contemporane.

Expozitia va putea fi vizitata pana la sfarsitul lunii mai 2012.