Pr. Ioan Gînscă & Pr. Iulian Nistea

CHIPURI ALE UITĂRII // VISAGES DE L’OUBLI

Expoziție de fotografie // Exposition de photographie

Vernisaj: vineri, 18 mai 2012, ora: 12.30
Vernissage : vendredi, 18 mai 2012, 12h30

Biserica St-Sulpice, 33-35 rue St-Sulpice, 75006 Paris)
Église St-Sulpice, 33-35 rue St-Sulpice, 75006 Paris

Expoziţia CHIPURI ALE UITĂRII vorbește despre necunoscutul din deșertul zilelor și nopților, despre singurătatea mută, despre o ne-față-către-față: iar și iar.
Lucruri și ființe, chipuri iubite și alterate de uitare, călătoresc cu Străinul de lângă ele. Viața nu le șterge, Lumina nu le estompează, Cuvântul nu le tace: cu timp și fără timp. [Pr. Iulian Nistea]

VISAGES DE L’OUBLI parle de l’inconnu du désert des jours et des nuits, de la solitude muette, d’un non-face-à-face : encore et encore.
Objets et êtres, visages aimés et altérés par l’oubli, voyagent avec l’Étranger d’à côté. La Vie ne les supprime pas, la Lumière ne les estompe pas, la Parole ne les tait pas : à temps et à contretemps. [P. Iulian Nistea]

VISAGES DE L’OUBLI
Au adormit de atâta întristare  (Luca 22, 45). L-au părăsit, fugind în somn. Au uitat de El. Preţ de o clipă, chipul Lui a fost chipul Celui uitat.  Din durere, de neputinţă, din neînţelegere, din apărare. „Aş spune că din această teribilă abandonare se naşte marea iubire şi marea cunoaştere : cine s-a întâlnit cu Dumnezeu în experienţa  ascuţită şi fără nume din faţa neantului lăuntric nu se mai desparte de el”, spune Andre Scrima în Antropologia apofatică.  Chipuri uitate de timp, uitate de noi. Uitarea poate fi o formă a indiferenţei sau a împietririi inimii, dar poate crea şi locul gol  în a cărui retragere poate coborî duhul. Căci chipurile acestea părăsite de noroc şi de noi desenează în pliurile lor un mesaj secret, acoperit de cenuşă. Contrase în alb-negru, aceste imagini fotografice descoperă în cotloanele lumii contemporane profeţi şi sibile a căror frumuseţe poate fi citită doar à rebours, din ricoşeul unei oglinzi sparte. Deloc întâmplător. [Ramona Novicov, critic de artă]

IOAN GÎNSCĂ
Licenţiat în Arte Vizuale și în Teologie Ortodoxă la Cluj-Napoca, părintele Ioan Gînscă este un revelator polimorf al frumosului. Sculptează în piatră şi lemn, realizează icoane, acuarele, ilustraţii şi coperţi de cărţi teologice. Pune în valoare spiritualitatea ortodoxă atât în cărţile scrise sau editate cât și în fotografiile realizate. Iar în calitate de curator independent, structurează mesajul și dezvoltă conceptul general al multor expoziții de artă modernă.

Diplômé en Arts visuels et en Théologie orthodoxe à Cluj-Napoca, le père Ioan Gînscă est un révélateur polymorphe de la beauté. Sculpteur en pierre et en bois, peintre d’icones, il dessine également en aquarelle des illustrations et couvertures de livres théologiques. Il met en valeur la spiritualité orthodoxe à travers ses livres (écrites ou édités) ainsi que dans les photographies réalisées. Dans sa qualité de curateur indépendant, il structure le message et développe le concept général de plusieurs expositions d’art moderne.

IULIAN NISTEA
Părintele Iulian Nistea are o dublă formație, matematică si teologică, dezvoltată între Cluj-Napoca, Sibiu, Bucuresti şi Paris. Cu o ferventă vocație misionară, devine preot, conduce diverse reviste, realizează emisiuni radio și explorează potențialul publicistic al internetului. Aparatul foto de reporter se transformă treptat într-un instrument de creație artistică.

Père Iulian Nistea a une double formation, mathématique et théologique, développée entre Cluj-Napoca, Sibiu, Bucarest et Paris. D’une fervente vocation missionnaire, il devient prêtre, coordonne différentes revues, réalise des émissions radio et explore le potentiel médiatique de l’internet. L’appareil photo de reporteur se transforme graduellement dans un instrument de création artistique.