Calpe Gallery vă invită vineri 4 mai, ora 18 la vernisajul expoziţiei de pictură Ion Sălişteanu IN MEMORIAM. Va prezenta criticul de artă Alexandra Titu, în prezenţa fiicei artistului – Oana Sălişteanu.

Expoziţia rămâne pe simeze în perioada 04 – 25.05.2012, o selecţie alcătuită din 20 de lucrări ajungând apoi  în custodia Muzeului de Artă din Timişoara, pentru sala Ion Sălişteanu.

“Pictura lui Ion Sălişteanu readuce în dezbatere acea complexă perioadă a prelungirii poeticilor mai mult decât programelor modernismului, din a doua jumătate a secolului trecut, când fără a-şi pierde prestanţa, radicalismele abstractizării, amprentează demersurile artistice ce recuperează totuşi tradiţiile figurativismului european, aclimatizat în arealul balcanic de abia cu mai puţin de un secol în urmă. (…)

Ion Sălişteanu a fost, în arealul artei româneşti şi balcanice, unul dintre reprezentanţii marcanţi ai acestui mod de a depăşi şi dogmatismul realismului şi un modernism prelungit ca o sutură peste fractura istorică a vectorului cultural interbelic, anunţând – într-o manieră intuitivă, neteoretizată – strategiile postmodernismului. (…)

De la observaţia atentă a peisajului/figurii condusă de experienţa compoziţională, care slujeşte artistul în selecţia elementelor (evenimentelor) plastice necesare echilibrului suprafeţei, la reconstituirile  de atelier, în care modelul persistă doar ca o impresie, ca recuperarea mnezică a unei emoţii filtrate şi voalate de timp, aceste creaţii ce au la origine jubilaţia convergentă a trăirii tonifiante a contactului cu natura şi plăcerea intensă a picturii, complectează impresionanta creaţie a lui Ion Sălişteanu, care a format multe generaţii de artişti, ca profesor la Institutul de Arte Nicolae Grigorescu (Academia Naţională de arte Bucureşti).

Selecţia prezentată în Calpe Gallery din Timişoara oferă un racourci al creaţiei acestui reprezentant important al picturii româneşti postbelice.” – Alexandra Titu