Artişti: Adina Cioran, Cristian Răduṭă, Irinel Moldoveanu, Simona Antoniu, Maria Pop Timaru, Adrian Moise, Marius Purice, Aniela Ovadiuc, Adela Bonaṭ, Ramon Sadic, Valeriu Mladin, Aurel Tar, Ioana Martin, Marius Burhan, Liviu Mihai, Mihaela Diaconu, Sabin Garea, Saso Blazeski (Macedonia). Curator: Simona Antoniu & Irinel Moldoveanu.  Prezintă criticul de artă Mihai Plămădeală.

 

Vineri, 4 mai 2012, Muzeul Curtea Veche din Bucureşti (situat în sectorul 3, zona Lipscani, pe locul ruinelor fostei Cetăţi de Scaun), invită publicul la un eveniment aparte: vernisajul expoziţiei “Mutaţii interioare”, primul pas al proiectului Human Evolution / Involution dintr-o serie de trei evenimente itinerante.

Este vorba, înainte de orice altceva, despre o expoziţie neconvenţională de artă contemporană, organizată de Asociaţia Culturală Many Colors în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti într-un spaţiu alternativ puternic încărcat şi personalizat de istoria sa. Iniţiativa se înscrie în tendinţele muzeografice actuale şi anume în conceptul “Museum For All”. Cenzura dintre tradiţie şi modernitate este abolită deopotrivă prin punerea în dialog a mediilor artistice şi prin comunicarea cu publicul posibil, în termenii acestuia.

Ceea ce contează este schimbul idei dintre artist ṣi omul obişnuit, fără o pregătire specială în domeniul artei plastice contemporane şi promovarea experimentului în câmpul creaṭiei vizuale româneşti. La Curtea Veche vor fi prezentate lucrări de sculptură, pictură, grafică, ceramică, foto şi instalatie. Pe data de 12 mai, între orele 10 – 18, sculptorul Cătălin Oancea va susţine (în acelaşi spaţiu) un workshop de sculptură în bronz (parcurgând toate etapele, de la modelaj la turnare), la care poate participa orice doritor. Intrarea este liberă.

Mutaṭiile  interioare reprezintă în contextul dat modificările fundamentale de structură în domeniul social, cultural, spiritual, economic, politic; apariția bruscă într-un organism a unui material “genetic” nou. Proiectul permite dezvoltarea conceptului atât pe coordonate negative, cât şi pozitive.

Expoziţia poate fi vizitată în Bucureşti până pe 25 mai, după care va fi itinerată la Galeria Ion Nicodim din Constanţa (23 – 30 iulie) şi apoi la Muzeul de Istorie din Târgovişte (03 – 12 septembrie).

 

Mihai Plămădeală, critic de artă

Human Evolution / Involution – Interior Mutations

Artists: Adina Cioran, Cristian Răduṭă, Irinel Moldoveanu, Simona Antoniu, Maria Pop Timaru, Adrian Moise, Marius Purice, Aniela Ovadiuc, Adela Bonaṭ, Ramon Sadic, Valeriu Mladin, Aurel Tar, Ioana Martin, Marius Burhan, Liviu Mihai, Mihaela Diaconu, Sabin Garea, Saso Blazeski (Macedonia). Curator: Simona Antoniu&Irinel Moldoveanu. The opening presentation will be made by the art critic Mihai Plămădeală.

 

On Friday, the 4th of May 2012, The Old Princely Court Museum from Bucharest (area Lipscani, at the ruins of the Old Princely Court), invites the public to take part in an exceptional event: the opening of the exhibition “Interior Mutations”, the first step of the project Human Evolution/Involution, from a series of three itinerant events.

First of all, it is an unconventional exhibition, organized by the Many Colors Cultural Association, in partnership with the Museum of Bucharest City, in an alternative space, strongly filled and personalized by its history. The initiative is aligned to the present trends of museography, the concept “Museum For All”. The break between tradition and modernity is abolished both by the dialogue of the various artistic media and by the communication with the public, in its own terms.

What matters is the exchange of ideas between the artist and the visitor without a special education in contemporary art and the promotion of the experiment in the Romanian visual creation. At the Old Princely Court will be displayed pieces of sculpture, painting, graphics, ceramics, photo and installation. On May 12, from 10 to 18 o’clock, the sculptor Cătălin Oancea will hold (in the same space) a bronze sculpture workshop (with all the stages, from modeling to casting), to which everyone is invited. Entry is free.

The “Interior Mutations” stands in this context for the fundamental modifications of structure in social, cultural, spiritual, economical, political areas; the sudden appearance in an organism of a new “genetic” material. The project can be expanded, both on negative and positive coordinates.

The exhibition can be visited in Bucharest until the 25th of May, after that date will be itinerated at the Ion Nicodim Gallery in Constanţa (23 – 30 of July) and then at the History Museum in Târgovişte (03 – 12 of September)

 

Mihai Plămădeală, art critic