Expoziţia   M O N U M E N T A L

Organizatori: City Business Centre şi  JECZA Gallery

Locaţie: City Business Centre (parterul Clădirii C)

Vernisaj: joi, 26 aprilie 2012, orele 18

Artişti expozanţi:

 

  • Alexandra Bodea
  • Michele Bressan
  • Bogdan Girbovan
  • Teodor Graur
  • Peter Jecza
  • Vlad Olariu
  • Dan Perjovschi
  • Ioan Augustin Pop
  • Cristian Rusu
  • Roman Tolici

 

Curatorul expoziţiei: Andrei  Jecza

 

Prezentarea expoziţiei: Ovidiu Şandor şi Andrei  Jecza.

 

Expoziţia rămâne deschisă în perioada 26 aprilie – 30 mai.

 

La vernisajul expoziţiei va fi prezentat şi catalogul acesteia.

 

 

 

Expoziţia aduce în faţa publicului timişorean o problematică acută a artei contemporane româneşti: conceptul de monumental.

 

 

 

Lungă vreme erodat prin uzul infestat de politic, de-a lungul celor 50 de ani de propagandă şi de ideologizare a artei monumentale, acest concept nu şi-a recâştigat încă deplina libertate şi autonomie. De aceea, această expoziţie încearcă să pună în discuţie, prin reflecţiile plastice ale unor importanţi reprezentanţi ai artei contemporane, problematica extrem de complexă a monumentalului: raportul său cu factorul social, cu cel politic, raportul cu spaţiul în care se integrează, raportul cu materia pe care o foloseşte.

 

Componente îndeobşte asimilate monumentalului – grandoare, măreţie, eroism – sunt puse în discuţie, de-construite sistematic, prin experiment, pentru a crea premisele unei alte aşezări a valorilor, într-o nouă construcţie, validă şi reprezentativă pentru epoca pe care o traversăm.

 

Spaţiul ales pentru expunere este unul neconvenţional: parterul unei clădiri administrative, aflat în faza premergătoare finisajului.

 

Pe lângă sugestia de libertate pe care o induce, această opţiune are şi o încărcătură simbolică: arta excelează în orice mediu, conferindu-i acestuia nobleţe.

 

Atitudinea asumată de artişti este una critică /autocritică, ironică, marcat postmodernă.

 

Mediile folosite sunt, la rândul lor, atipice celor consacrate îndeobşte artei monumentale, pe lângă sculptură, artiştii exprimându-se prin film, pictură sau fotografie.
„A construi pare firesc, dar totuşi, să vorbeşti despre a deconstrui atunci când invoci monumentalul? În fond, monumentele întruchipează finalitatea unui act de construcţie. Cu alte cuvinte, dacă experimentarea sau construcţia par a fi acţiuni cât se poate de fireşti, de la sine înţelese atunci când vorbim de monumentalitate,  şi deconstrucţia îşi are locul ei în actul artistic. Redefinindu-l. Căci a deconstrui  înseamnă a nu ţine cont de clişee şi sisteme deja încetăţenite. Un spaţiu nou se deschide imaginaţiei şi transformărilor”.  

 

                                              (Din textul însoţitor al catalogului, semnat de Ovidiu Şandor)

 

 

 

Andrei JECZA

 

Curatorul expoziţiei