Galeria factor92, Bucureşti
Bd. Aviatorilor nr. 92

Conserve de lumină

Tudor Crîşmăriuc, pictură, vernisaj 19 aprilie 2012, ora 18.00

Joi 19 aprilie, de la ora 18.00, Galeria factor92 vă invită la vernisajul expoziţiei de pictură Conserve de lumină, a artistului Tudor Crîşmăriuc.

Tudor Crîşmăriuc (n. 1972) este restaurator de profesie. Un restaurator de valori de patrimoniu. Dar el este totodată un restaurator de valori plastice. Tudor Crîşmăriuc este unul dintre acei pictori care, din anii ‘90 încoace, au descoperit cu o mereu nouă uimire şi au decopertat cu infinită grijă nu doar straturile de depuneri materiale, de gunoaie şi praf, ci şi depunerile de deşeuri ideatice ce acoperă, frecvent, operele de artă ale trecutului. Fie că este vorba de meşterii anonimi, iconarii de secol XVIII, ori de numele mai importante ale modernităţii locale, re-aducerea la viaţă a culorilor, a formelor şi a suprafeţelor operelor de artă ale timpurilor trecute i-a alimentat lui Tudor Crîşmăriuc o deprindere înnăscută a picturii sale proprii, dedicată, cu puţin trup, dar cu mult suflet, conservării strălucirii unice a unor obiecte preponderent mentale. Niciodată pitoreşti şi spectaculoase prin ele însele, obiectele fizice de pe care decolează obiectele mentale ce devin subiectul picturii sale sînt îndeosebi lucruri comune, banale, practic invizibile cel mai adesea. Profilul unei conducte de scurgere, un capac de panou electric, sîmburii unor plante, o uşă, un ceva oarecare, indefinit, dar palpabil, devine o sursă de lumină plastică odată ce este extras din fluxul cotidian de privirea atentă a artistului şi de mîna sa grijulie, restauratoare de valori ale vieţii ca atare. Tudor Crîşmăriuc nu priveşte lucrurile umile ale acestei lumi cu ochiul chiar liber, el le înfăşoară în prejudecăţile luminoase ale vocaţiei sale conservatoare, cea care face din precarul frecvent trecut cu vederea o sursă inepuizabilă de interes şi de satisfacţie, atît a simţurilor cît şi a minţii.

Selecţia de lucrări recente de Tudor Crîşmăriuc pe care o propune Galeria factor92 sub titlul Conserve de lumină este alcătuită din lucrări de dimensiuni mici, cu teme care evită orice fel de demagogie, fie ea a ideologică sau plastică. Departe de demonstraţii de virtuozitate retorică sau stilistică, pînzele acestea minimaliste, dar iradiante, calde, cu o rigoare îndulcită de imprecizii sistematice, intenţionate, şi cu ruperi de ritm ce ating uneori supra-realitatea, conturează o experienţă a re-descoperirii tihnei şi seducţiei dindărătul tulburării şi refuzului cu care ne apropiem, prea des, de cele ce sînt împrejurul nostru.

Vă aşteptăm la Galeria factor92, Bd. Aviatorilor 92, joi 19 aprilie, de la ora 18.00.

Curator: Erwin Kessler