Sesiunea Licitaţiilor de Aprilie
Marţi, 10 aprilie 2012
Bucureşti, Hotel Athénée Palace Hilton
Sala Le Diplomate

Licitaţia „25 Capodopere din Colecţii Importante”, ora 19:30
Licitaţia de Sculptură şi Mobilier de Grădină, ora 20:00
Licitaţia de Postmodernism şi Contemporană, ora 20:30

 

Prima zi din seria de evenimente pregătite de Artmark pentru luna aprilie este rezervată pentru trei licitaţii tematice atractive, care aduc în total o selecţie de 123 de loturi de pictură, grafică, sculptură de exterior, obiect şi mobilier de grădină.

Seara începe cu o vânzare de opere excepţionale, realizate de 15 dintre marii maeştri ai artei româneşti, capodopere care se mândresc cu trasee expoziţionale şi provenienţe de seamă. Intră apoi în scenă piese seducătoare de mobilier şi sculptură de exterior, alese pentru a împodobi cele mai distinse grădini. Ultima licitaţie a serii de marţi propune 64 de creaţii purtând semnăturile artiştilor reprezentativi pentru Postmodernismul românesc, dar şi ale unora dintre numele de rezonanţă din arta contemporană.

Printre loturile Licitaţiei „25 de Capodopere din Colecţii Importante” merită menţionată pictura „Zi de iarnă” de Camil Ressu (ulei pe pânză, 65 x 81 cm, est. € 20.000 – 35.000), o excepţională scenă de gen care poartă amintirea celebrelor compoziţii ale maeştrilor Renaşterii flamande, similară unei alte opere aflate în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României.

Una dintre vedetele licitaţiei este peisajul parizian „Debarcader pe Sena, dinspre Belleville” de Theodor Pallady (ulei pe carton, 61 x 50,5 cm, est. € 40.000 – 75.000), provenind din colecţia Marie Jeanne Diamandy şi Nicolae Bastaki, care a participat la expoziţia retrospectivă a artistului din 1956, la Muzeul de Artă al R.P.R., fiind de asemenea reprodusă în catalog. Opera poartă pe verso un număr de inventar al Muzeului Municipiului Bucureşti, care aminteşte de cei aproape 30 de ani în care lucrarea s-a aflat în proprietarea statului, fiind confiscată împreună cu întreaga colecţie Bastaki de către autorităţile comuniste, în anii ’80.

„Toledo. Puente Alcantara” de Gheorghe Petraşcu, datat 1929 (ulei pe carton, 24 x 32,5 cm, est. € 22.000 – 36.000), este alt lot central al licitaţiei, care a parcurs colecția importantului monograf interbelic al lui Petrașcu, Aurel Vladimir Diaconu. Peisajul iberic a fost făcut cunoscut publicului cu mai multe ocazii, printre care expoziţiile retrospective din 1957 şi 1972 de la Muzeul de Artă al R.P.R. şi cataloagele semnate de Ionel Jianu şi de către însuşi Diaconu, în 1945 şi 1946.

*

Sculptura, inclusă între tematicile licitaţiilor Artmark încă din 2009, este reprezentată de această dată prin opere create pentru exterior, care se disting prin dimensiunea impozantă şi materialele durabile. 10 piese statuare realizate de cei mai cunoscuţi sculptori români din ultimul secol alcătuiesc partea a doua a Licitaţiei de Sculptură şi Mobilier de Grădină.

Prima parte este dedicată mobilierului de grădină şi cuprinde obiecte lucrate cu fineţe în metal şi ceramică, datând între sfârşitul secolului al XIX-lea și curentele începutului secolului  XX. Ilustrând idealurile estetice ale Neoclasicismului sau stilurilor moderne Art Deco şi Art Nouveau, cele 12 loturi au fost alese pentru a deveni puncte de interes pentru grădini pline de eleganţă, majoritatea având preţuri de pornire sub valoarea de 1.000 €. Printre cele mai rafinate obiecte se numără cele şase cache-pot-uri monumentale, decorate cu viţă de vie, realizate în fier forjat şi măsurând cca 130 cm fiecare. Datând din cca 1920, setul porneşte în licitaţie de la suma de 1.100 €.

Create cu câteva decenii înainte, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, perechea de candelabre de grădină cu cinci lumini, pentru lumânări sau ornamentale (fontă, 140 cm înălţime, preţ de pornire 1.200 €),  înfăţişează cariatide drapate, pline de graţie, care fac trecerea către partea a doua a licitaţiei, cea consacrată sculpturii de autor.

Lotul central este fără îndoială opera „Omul, Timpul, Spaţiul” de Ion Mândrescu (bronz, marmură, 145 x 145 x 160 cm, est. € 30.000 – 50.000), provenind dintr-o colecţie privată din Bucureşti. Lucrarea face parte din seria cu acelaşi nume, începută de artist în 1985, care marca întoarcerea sa la sculptura figurativă şi totodată un moment culminant în cariera lui artistică. Opere din acelaşi ciclu au fost prezentate publicului din Viena, Strasbourg şi Sevilla, cu ocazia unor expoziţii şi saloane importante, recunoaşterea pe care acestea au primit-o completându-se odată cu amplasarea a două sculpturi „Omul, Timpul, Spaţiul” în curtea Muzeului Naţional Cotroceni şi în centrul istoric al Bucureştiului.

*

Cea de-a doua Licitaţie de Postmodernism şi Contemporană din acest an răspunde apetitului tot mai intens pentru creaţii artistice care îşi au originea în preocupări şi căutări ale vremurilor noastre. Cu o selecţie de peste 60 de loturi, focalizată asupra numelor proeminente ale Postmodernismului românesc, licitaţia prezintă opere realizate de Corneliu Baba, Henri H. Catargi, Alexandru Ciucurencu, Horia Damian, Ion Pacea sau Constantin Piliuţă. Nu lipsesc nici lucrările celor mai apreciaţi artişti ai generaţiilor ’70-’80, precum Ion Grigorescu, Paul Neagu, Constantin Flondor, Ştefan Câlţia sau Ion Biţan, alături de reprezentanţi ai generaţiilor tinere în artele vizuale, precum Francisc Chiuariu, Aurel TAR sau Radu Cioca.

Cel mai important lot al licitaţiei este o „Natură statică cu flori şi pensule” de Alexandru Ciucurencu (ulei pe carton, 52,5 x 72 cm, est. € 9.000 – 16.000), care provine dintr-o importantă colecţie bucureşteană. Operă este caracteristică pentru perioada anilor ’70, când artistul îşi exprimă crezul de o viaţă în soliditatea formei, prin compoziţii dominate de o singură culoare şi nuanţe originate din ea.

Un alt principiu după care a fost realizată selecţia loturilor Licitaţiei de Postmodernism şi Contemporană este acela al accesibilităţii, la această ediţie, peste 50% dintre lucrările oferite având valori estimate între 250 şi 1.000 €, în timp ce alte cca 40% au preţuri estimative situate sub 5.000 €.

Expoziţia loturilor oferite în licitaţii:

Vineri, 30 martie – Duminică, 1 aprilie
Orele 10:00 – 21:00
Teatrul Toma Caragiu
Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploieşti

Marţi, 3 –  Luni, 9 aprilie
Orele 11:00 – 21:00
Duminică, 8 aprilie: orele 11:00 – 17:00
Artmark, Palatul Cesianu-Racoviţă
Str. C. A. Rosetti nr. 5, Sector 1, Bucureşti

Marţi, 10 – Miercuri, 11 aprilie
Orele 9:00 – 19:00
Athénée Palace Hilton
Str. Episcopiei nr. 1 – 3, Sector 1, Bucureşti

Accesul la licitaţie admis pe baza invitaţiei nominale.
Ţinută formală, de seară.
Participarea posibilă şi prin telefon sau ofertă scrisă sau în direct, pe Internet, prin Artmark Live.