DanaArt Gallery şi Galeria Odeon (Teatrul Odeon, Calea Victoriei nr. 40 – 42, Bucureşti) vă invită joi, 22 martie 2012, ora 18.30, la vernisajul expoziţiei de instalaţie / performance Spoon Network and Other Dreams a artistei Corina Sârbu. Expoziţia poate fi vizitată între 16 martie şi 5 aprilie 2012.

 

450 de linguri din lemn participă într-o coregrafie volumetrică la consacrarea reţelei speciale pe care o propune grafic designerul Corina Sârbu. Forma şi în anumită măsură chiar materialul din care sunt confecţionate lingurile, ţin de funcţionalitate. Obiectul de veselă poate fi mediu pentru artă decorativă, sau poate deveni obiect de artă de sine stătător, dacă funcţia este abandonată în favoarea raţiunilor estetice. Folosirea lingurii ca modul conduce spre asamblaje, instalaţii, grupaje scenografice ori spre variate alte structuri, preponderent minimaliste. Ordinea, structura matricială, vectorii vizuali determinaţi de poziţionarea cozii şi a cupei, numerologia (în cazul acesta magică, construită în jurul cifrei şapte), ritmarea prin dimensiuni, momente de torsiune şi culoare sunt doar câteva dintre elementele morfologice ale proiectului şi expoziţiei. Ruptura periodică de modul se face prin roşu englez (terracota), verde şi roz în relaţie cu performance-ul coregrafic, bazat pe sunet şi culoare, susţinut pe data de 22 martie de balerina Operei din Constanţa, Aliss Tarcea, care va interacţiona cu instalaţia, pe muzica inegalabilului Cvartet Bălănescu. Miza evenimentului artistic exclude în totalitate anecdoticul şi naraţiunea în favoarea exprimării prin semn vizual, static şi cinetic.

 

Mihai Plămădeală, curator

 

DanaArt Gallery and Odeon Gallery (Odeon Theatre, no 40-42 Calea Victoriei St., Bucharest) invites you on the 22nd of March, 2012, 18.30 o’clock, at the opening of the installation / performance exhibition Spoon Network and Other Dreams of the artist Corina Sârbu. The exhibition will be open from the the 16th of March to the 5th of April 2012.

 

450 wooden spoons take part in a volumetric choreography at the establishment of a special network proposed by the graphic designer Corina Sârbu. The form and partially even the material of which the spoons are made, are bounded to usability. The tableware can be a medium for decorative art, but can become an art object of itself, if the function is given up in favor of esthetical reasons. Using the spoon as a module leads to assembly / installation art, to scenographic groups or to various other structures, mainly minimalist. The order, the matrix structure, the visual vectors determined by the placement of the handle and of the bowl, the numerology (in this case magic, built up around seven), the rhythmicity achieved through dimensions, the moments of torsion and color are just few of the morphological elements of the project and of the exhibition. The periodic detachment from the module is made with English red (terracotta), green and pink, in relation with the choreographic, sound and color based performance, that will be held on the 22nd of March by the Constanţa Opera ballerina, Aliss Tarcea, who will interact with the installation, on the music of the unequalled Balanescu Quartet. The stake of this artistic event totally excludes the anecdote and the story, favoring the manifestation through visual, static or kinetic sign.