Concurs naţional pentru selectarea proiectului care va reprezenta România la selecţia internaţională pentru realizarea vitraliilor Sălii Hemiciclului a Consiliului Europei din Strasbourg

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional anunţă organizarea unui concurs naţional în vederea selectării proiectului care va reprezenta România la selecţia internaţională pentru realizarea vitraliilor Sălii Hemiciclului a Consiliului Europei din Strasbourg.

I. Condiţii de participare

1. Prezentul concurs este un concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în asociaţii/organizaţii neguvernamentale de profil.

2. Nu pot participa la concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, membrii comisiei, membrii familiilor (până la gradul al doilea de rudenie) sau asociaţii profesionali ai acestora. Membrii comisiei nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor ce vor fi înscrise la concurs.

3. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiei la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, în atenţia Compartimentului Monumente de For Public şi Arhitectură Contemporană, sau prin transmiterea acesteia prin poştă la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete sau care nu respectă cerinţele impuse de organizatori sau care vor ajunge la o dată ulterioară datei de 20 februarie 2012, ora 1600 nu vor fi luate în considerare.

4. Proiectele înscrise la Concurs vor avea ca scop realizarea a 8 panouri rectangulare, care vor acoperi o suprafaţă totală de 24m2 şi care vor înlocui vitraliile actuale din Sala Hemiciclului a Consiliului Europei din Strasbourg, sala în care au loc reuniunile plenare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), potrivit Anexei. În realizarea proiectelor, participanţii vor avea în vedere faptul că vitraliile vor fi amplasate la o înălţime de aproximativ 5 m.

5. Prin participarea la Concurs, se presupune că persoana(-le) fizică(-e) sau juridică(-e) care propun/-e un proiect are/au calitatea de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va câştiga selecţia internaţională, să stabilească împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional condiţiile de realizare ale acestuia.

6. Participanţii vor depune o documentaţie care să cuprindă:

 • Formularul de înscriere, completat corect şi lizibil;
 • Conceptul proiectului propus;
 • CV al autorului/-ilor;
 • Planşe la scara de 1:15;
 • Descrierea tehnică a proiectului;
 • Simulări 3D care să detalieze conceptul (opţional);

7. Formatele acceptate pentru documentele depuse şi în format electronic (opţional) sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

II. Selecţia

1. Selecţia proiectelor se va realiza de către o comisie numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

2. Comisia va analiza proiectele având în vedere originalitatea compoziţiei, precum şi modalitatea în care se integrează în context.

3. Lucrările Comisiei nu pot fi făcute publice pe tot parcursul desfăşurării procedurii de selectare, niciun rezultat parţial nefiind accesibil terţilor.

4. Proiectele depuse nu pot fi făcute publice de către autori, decât în urma finalizării procedurii de selectare şi a anunţării rezultatelor finale. În caz contrar, participantul va fi eliminat din concurs.

5. Rezultatele Concursului vor fi făcute publice pe pagina de internet a instituţiei: www.cultura.ro.

6. Proiectul declarat câştigător în urma prezentului concurs va primi un premiu în valoare de 3.000 de lei brut şi va participa la selecţia internaţională organizată de Consiliul Europei. În situaţia în care acest proiect va câştiga selecţia internaţională, autorul(-ii) va(vor) negocia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional un contract de comandă în baza prevederilor Legii nr. 8/1996 a drepturilor de autor şi drepturilor conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea realizării proiectului. Suma alocată pentru realizarea acestuia va fi de aproximativ 130.000 lei brut.

7. Participanţii la Concurs pot depune contestaţii, la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, numai în ceea ce priveşte nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare a concursului.

III. Calendarul Concursului:

 • Depunerea documentaţiilor: 20 februarie 2012, ora 1600
 • Selecţia: 21-22 februarie 2012
 • Anunţarea publică a proiectului câştigător: 23 februarie 2012
 • Depunerea contestaţiilor: 28 februarie 2012, ora 1600
 • Soluţionarea contestaţiilor: 6 martie 2012