Joi, 19 ianuarie 2012, de la ora 18.00, va avea loc la Galeria Galateea (Calea Victoriei nr 132, sector 1 Bucureşti) vernisajul expoziţiei tematice “Scrisoare”, ce reuneşte lucrări ceramice şi mix media realizate de peste douăzeci de artişti, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România. Redeschisă prin iniţiativa UAP la finele anului 2011, Galateea este prima galerie de ceramică contemporană din România. Expoziţia va fi deschisă până luni, 6 februarie 2012.

Artişti: Aniela Ovadiuc, Arina Ailincăi, Bianca Boeroiu, Cristina Bolborea, Cristina Popescu Russu, Emilia Chirilă, Georgiana Cozma, Gherghina Costea, Ileana Crăciun, Imola Jakabos, Ioan Sumedrea senior, Ioan Sumedrea junior, Ioana Stepanov, Iulian Vîrtopeanu, Marta Jakobovits, Nicolae Moldovan, Oriana Pelladi, Ovidiu Ionescu, Simona Tănăsescu, Titu Toncian, Vasile Cercel.

Curator – Cristina Bolborea, coordonator – Aniela Ovadiuc.

Scrisoarea, epistola, răvaşul – au constituit un mod de comunicare vizuală care, de-a lungul timpului, a luat diferite forme, uneori spectaculoase, inedite, în funcţie de evoluţia civilizaţiei. Concepute pe diverse materiale: piatra, ceramică, piele, papirus, hârtie dar şi în format digital, acestea ne dezvăluie spiritul creator al omenirii dar şi amprenta timpului. Scopul realizării expoziţiei este acela de a descoperi noi modalităţi de interpretare plastică, pe această frumoasă şi inepuizabilă temă, folosind materialul ceramic dar şi mix media.

Text curatorial: Cristina Popescu Russu

Ceramica este, prin excelenţă, un material dur şi casabil. Formele fluide pe care aceasta le poate accepta reprezintă o cale de transcendere a lucrării de artă ceramică de la regnul mineral, conferit de însăşi compoziţia sa, spre un alt eon. Între cele două repere acţionează însuşi artistul, acel sacerdot al unor ritualuri tehnologice specifice în care amprentele, inscripţionate la propriu şi la figurat în materie, sunt unice şi irepetabile. Aşadar scrierea este prezentă în expoziţia (cumva) omonimă la nivel morfologic, semantic dar şi semiotic. Diversitatea lucrărilor, componenta experimentală, uneori secretul (al)chimic poartă mesajul că artele focului, în speţă ceramica, sunt departe de a-şi fi epuizat ipostazele de rostire.

Mihai Plămădeală, critic de artă

Thursday, the 19th of January 2012, 18.00 o’clock, will take place at the Galateea Gallery (no 132, Calea Victoriei, sector 1, Bucharest) the opening of the thematic exhibition “Letter”, that puts together ceramic artworks and mixed media made by over twenty artists, members of the Romanian Artists Union. Reopened on the Unions’s initative at the end of 2011, Galateea is the first contemporary ceramic gallery from Romania. The exhibition will be opened until Monday, the 6th of February 2012.

Artists: Aniela Ovadiuc, Arina Ailincăi, Bianca Boeroiu, Cristina Bolborea, Cristina Popescu Russu, Emilia Chirilă, Georgiana Cozma, Gherghina Costea, Ileana Crăciun, Imola Jakabos, Ioan Sumedrea senior, Ioan Sumedrea junior, Ioana Stepanov, Iulian Vîrtopeanu, Marta Jakobovits, Nicolae Moldovan, Oriana Pelladi, Ovidiu Ionescu, Simona Tănăsescu, Titu Toncian, Vasile Cercel.

Curator – Cristina Bolborea, coordinator – Aniela Ovadiuc.

The letter, the epistle – were means of visual communications, which in time took different shapes, some of them spectacular, original, depending on the civilisation’s evolution. Made on different materials: stone, ceramics, leather, papyrus, paper, but also in a digital format, they reveal the creative spirit of the humankind and the time mark. The goal of this exhibition is to discover new means of mouldable interpretation of this beautiful and ever-living theme, using the ceramic material, but also mixed media.

Curatorial text: Cristina Popescu Russu

The ceramic is, typically, a rough and brittle material. The fluid shapes that it can take are a way to transcend the mineral kingdom, to which it belongs, into another aeon. Between these two marks the artist himself is acting, as a sacrificer of specific technological ceremonies, in which the fingerprints, physically and metaphorically engraved in matter, are unique and non-recurring. Thus, the writing in this exhibition is present at a morphological, semantical and semiotical level. The diversity of the artworks, the experimental part, sometimes the (al)chemical secret, bring the message that the ceramic art is far from having exhausted its means of expression.

Mihai Plămădeală, art critic