La Galeria de Arta din Focsani, se desfasoara din 2007 — iniţiat si susținut cu tenacitate de pictorul Liviu Nedelcu — un proiect de anvergura al prezentarii artistilor importanți pentru evoluţia artei contemporane românesti. Proiectul presupune explorarea fenomenelor simultane, diferenţiate de programele si ideologiile estetice asumate mai mult sau mai puţin explicit de artistii generațiilor care coexista în cronotopul unei contemporaneitați culturale românesti proiectata, ca proces în derulare, între actualitate si ruptura produsa la mijlocul secolului trecut de tradiţiile acumulate în duratele lungi ale istoriei zonale, implicit de cea mai recenta — atunci — aliniere la avangarda europeana. Proiectul la care, ca si criticul si istoricul de arta Constantin Prut, am fost implicați, în calitate de curatori de Liviu Nedelcu, directorul de proiect, a fost conceput pe baza acestei accepții a contemporaneitații
ca durata în desfasurare, amploarea timpului istoric angajat de dinamica sa, marcata de evenimente extraculturale cu impact asupra culturii permiţând evaluarea pertinenta, dar nuanțata a diferenţei dintre programele si soluţiile spontane prin care artistii au reacţionat la aceste determinisme si presiuni, reflectându-le, translatându-le, în problematicile speci fice artei. Însusi câmpul acestei specificitaţi a artei se deschide spre conţ inuturile fenomenale ale vastei realitați la care arta se refera, o realitate plural extraestetica, existenţ iala sau de o ficţionalitate de alta natura decât culturala, sau se închide în elitismul riguros al autonomiei estetice, persistente fața de tropismul spre masa confuza a realului. – Alexandra TITU

4Dana Acea / Nicolae Aurel Alexi / Cătălin Bădărău / Eugen Florin Barzu / Mihai Bejanariu / Zamfira Bîrzu / Ilie Boca / Marius Ovidiu Burhan / Mariana Cîmpeanu /Adrian Chira / Mihai Chiuaru / Florin Ciubotaru /Alexandru Ciutureanu / Delia Corban / Vasile Crăiţă-Mândră / Gheorghe Dican / Şerbana Drăgoescu / Gabriela Drinceanu / Maxim Dumitraş / Darie Dup / Suzana Fântânariu / Fekete Tiberiu / Feleki Károli /Daniela Frumuşeanu / Găină Gerendi Ştefan Dorel / Amalia Gherasim-Diamandescu /Marin Gherasim / Alexandru Ioan Grosu / Cosmin Haiaş / Dan Hatmanu / Ion Iancuţ / Vasile Ivan / Gabriel Kelemen / Ionela Lăzureanu / Ioan Lăzureanu / Petru Lucaci / Octavian Mardale / Maxa Florin / Florin Mihai / Teodor Moraru / Marcel Gheorghe Muntean / Vasile Mureşan Murivale / Corina Nani / Liviu Nedelcu / Lăcrămioara Nemeş / Romul Nuţiu / Dragoş Pătraşcu / Cosmin Paulescu / Maria Pelmuş / Ştefan Pelmuş / Marian Petre / Florica Prevenda / Marilena Preda Sânc / Dumitru Şerban / Liviu Stoicoviciu / Liviu Suhar / Napoleon Tiron / Angela Tomaselli / Corneliu Vasilescu / Aurel Vlad / Dany Madlen Zărnescu /Gheorghe Zărnescu