Danaartgallery revine ca de fiecare data cu mare placere in locul in care s-a lansat si anume la Café Verona din incinta Librariei Carturesti cu o noua expozitie de grup. Lucrarile prezentate de Alina Manole, Daniela Zbarcea, Eugen Iovan, Ingrid Juncanariu,Lidia Alina Nicolae, Mirela Iordache si Nadina Pascariu vor putea fi admirate in perioada 16 decembrie 2011 – 16 ianuarie 2012.

Vernisajul va avea loc in data de 20 decembrie incepand cu ora 19.00.

“Deşi s-au rotit în anii din urmă prin aceleaşi instituţii de învăţământ, galerii sau proiecte, tinerii artişti reuniţi sub egida DanaArt Gallery cu ocazia expoziţiei Far Too Much Purple sunt total diferiţi conceptual, tehnic şi stilistic. Experienţele acumulate de fiecare în parte, validate prin întâlnirea constantă cu publicul, sunt până la un punct similare, în sensul că, fără a fi vorba despre un grup de creaţie, încadrarea celor în cauză într-o aceeaşi categorie este logică, cel puţin deocamdată.

Evenimentul asocierii între Alina, Daniela, Eugen, Ingrid, Lidia, Mirela şi Nadina a condus însă la un rezultat surprinzător: coerenţa din punct de vedere vizual. Este vorba despre un moment aparte de întretăiere a unor biografii artistice distincte. Numitor comun al celor şapte expozanţi care împart de această dată spaţiul de la Cărtureşti este culoarea, sau mai bine zis poziţia lor faţă de cromatică. Aşadar, în mod paradoxal matematic, o variabilă devine constantă în ecuaţia expoziţiei date, graţie faptului că ceea ce uneşte lucrările selectate este mai puternic decât ceea ce le desparte.

Într-o cheie de lectură voit simplificată, purpuriul reprezintă balansul între roşul sugerat şi un albastru calm. Această dihotomie poate cauza inconfort, chiar nelinişte în funcţie de valorile tonurilor aflate în relaţia cromatică. Considerat culoare mistică dar şi regală, purpuriul întruchipează creativitatea, uneori excentricitatea şi este adeseori îndrăgit de adolescente. Pe trei sferturi în glumă, se poate spune că, în cazul purpuriului, oricât ar fi (deja), tot se mai poate adăuga. Atâta doar că ce este mult strică, iar ce-i puţin nu ajunge …”

Mihai Plămădeală, curator independent

Although in the last years they revolved around the same educational institutions, galleries or projects, the artists united under the aegis of DanaArt Gallery on the occasion of the Far Too Much Purple exhibition are absolutely different in terms of concept, techniques or style. The experience gained by each of them, validated by the frequent confrontation with the public, is somehow similar, meaning that their reunion is logic, at least for the moment, although we are not dealing with a network of artists.

The association between Alina, Daniela, Eugen, Ingrid, Lidia, Mirela and Nadina led to a surprisingly result: a visual coherence. It is about a special moment when distinct artistic biographies intersect. The common element of the artists sharing now the space of Cărtureşti is the color, or rather their position towards the color range. So, through a mathematical paradox, a variable becomes a constant in the equation of the given exhibition, due to the fact that what’s uniting the selected works is stronger then what’s separating them.

From a simplified point of view, purple may be seen as the balance between a simulated red and a calm blue. This dichotomy can cause discomfort, even unrest, depending on the values and hues in their chromatic relation. Seen as mystical and royal color, purple stands for creativity, sometimes eccentricity and is often loved by adolescent girls. Three third joking, one can say that concerning purple, no matter how much, there is still space for more. Except that (generally speaking) too much is bad and too little is not enough…

Mihai Plămădeală, independent currator