▲ este un proiect pe termen lung care se concentrează pe interpretări perceptive; acestea sunt mai presus de timp, de vreme ce timpul cosmic este prisma care refractează realitatea în diversitatea ei. ceea ce percepem este rezultatul unor suprapuneri între experiențe trecute, cultura proprie și interpretarea a ceea ce e perceput. în cazul vizionării, unii pot vedea chiar proiecția obiectului pe ochiul minții. dacă percepția e procesul de trezire a conștiinței și ajna e asociat cu al treilea ochi, prisma este instrumentul pentru formarea percepției.

prisma ilustrează credința mea că diversitatea lumii derivă dintr-un tot unitar. astfel, caut să creez o prisma “esemplastica” pentru a demonstra cum același obiect poate fi perceput în mai multe feluri. așa cum un lucru poate genera percepții diferite, tot așa poate să nu genereze niciuna. dacă obiectul nu are fundament în conștiința persoanei, aceasta nu îl va percepe. persoane care nu gândesc în imagini pot ignora morfismul lumii în schimbare.
procesele percepției schimbă constant ceea ce văd oamenii. când o persoană observă ceva cu o idee preconcepută legată de obiectul în cauză, va tinde să descopere acestă idee fie că ea există sau nu. acest fapt își are originea în incapacitatea oamenilor de a procesa informații noi fără a le filtra prin cunoștiințele lor deja cumulate. bagajul unei persoane îi modelează realitatea în aceeași măsură ca adevărul, deoarece ochiul uman poate contempla doar ceea ce a văzut deja. când un obiect nu este înțeles, mintea se va agăța de elemente pe care le recunoaște, pentru a prelucra ceea ce percepe. acele părți ale trecutului nostru care se apropie cel mai mult de un lucru nefamiliar devin proiecția obiectului neînțeles. această ambiguitate a percepției seamănă cu o diversiune și duce la diversitatea înțelegerii existenței. astfel, intenția mea este să dovedesc că imaginea-obiect-existență are multiple interpetări perceptuale în drumul spre conștientizare. astfel, în ciuda căilor diferite de abordare, cu toții vom ajunge să vedem ansamblul imaginii.

imaginea se va realiza în timpul deschiderii, de față cu publicul. doresc să menționez că, deși proiectul este la începuturi, sper să îl realizez în toate locurile și orașele pe care le voi vizita.
proiectul a fost până acum expus în münster, bucurești, copșa mică, oadea și varșovia. performance-ul din spațiul visual kontakt este dedicat orașului ulm.
www.visualkontakt.de