În 28 august 2011, s-a încheiat cea de a 29-a ediţie a Taberei Internaţionale de Creaţie ”Mraconia – Dubova, I. Mercea”, care s-a desfăşurat în localitatea Dubova, din Cazanele Dunării, în perioada 22-28 august . Tabăra, cu o continuitate de 29 de ani, este organizată şi în acest an de pictorul Ioan Mercea, preşedintele Asociaţiei Culturale „DUN’Art”.

Ediţia din acest an, a 29-a  reuneşte în faţa şevaletelor de câmp pictori valoroşi din România, Ungaria şi Germania. Majoritatea artiştilor nu sunt la primul contact cu ambianţa taberei, ei cunoscând deja frumuseţea locului. Avem însă şi prezenţe inedite, artişti care vin să cunoască pentru prima dată  frumuseţea  Cazanelor Dunării. Acest subiect plastic va fi abordat zilnic determinând  reflecţii şi soluţii personale specifice fiecăruia. În timpul desfăşurării activităţii taberei, pe lângă creaţie şi documentare vor avea loc discuţii pe baza lucrărilor şi schiţelor realizate valorificând astfel posibilităţile de comunicare.

Artiştii invitaţi la acestă ediţie au fost:

Sandor Aranyi şi Lehel Gal (HU, Szeged), Eszter Lang (HU, Debrecen), Roza Sali (HU, Budapesta);Ioana Feneşan, Gheorghe Feneşan (RO, Cluj – Napoca), Constantin Catargiu, Elena Tulcan, Doru Tulcan, Elicondiu Iovan, Remus Rotaru, Dana Miclăuş – Mercea (RO,Timişoara); Judit Crăciun, Gheorghe Crăciun (RO, Baia Mare); Ioan Traian Mârza (RO, Alba – Iulia ); Laura Ploscariu (RO, Lugoj), Ioan Mercea, Veronica Borontea (RO, Dr. Tr. Severin),

Critic de artă: Ioan Iovan (RO, Timişoara)

Muzicieni: Victor Miclăuş – Mercea (RO, Timişoara) şi Adrian Iova (DE, Hehingen)

An după an, numărul ediţiilor Taberei Intenaţionale de Creaţie Plastică „Mraconia – Dubova creşte manifestându-şi tendinţa spre permanenţă. Deşi, născută în condiţii materiele precare, mişcarea artistică a continuat cu o ambiţie existenţială asemeni consistenţei naturii şi permanenţei pietrei, apei şi luminii dătătoare de energie. Forţa acaparatoare a locului a învins prejudecăţile legate de graniţă din perioada socialistă făcând accesibilă zona chiar şi pentru artiştii plastici, consideraţi mai puţin dogmatici.

Numărul artiştilor care au pictat la Mraconia şi Dubova este impresionant. Unitatea demersului plastic nu a avut de suferit, fiind asigurată de prezenţa unei permanenţe artistice care a făcut legătura dintre ediţii. Copii taberei din primele ediţii au devenit la rândul lor plasticieni şi continuă să ducă mai departe experienţa predecesorilor. Asistăm astfel la o multiplicare a experienţei artistice atât pe orizontală cât şi în plan vertical, în felul acesta continuitatea taberei fiind firesc asigurată. Contactul cu natura, descoperirea specificului locului reprezintă un demers artistic, fapt care conduce spre soluţii plastice originale, fără a neglija însă eficacitatea liantului uman dătător de sens şi unitate.

Ambianţa taberei de pictură nu poate fi decât stimulativă, fără a minimaliza personalitatea artistică a participanţilor. Aceleaşi motive artistice reprezintă pentru creatori un loc geometric al descoperirii propriilor atribute plastice.

Rezulatatele artistice ale acestei tabere au stârnit curiozitatea şi a altor organizatori. Acest fapt îl consider pozitiv deoarece rolul artistic declanşator al iniţiativei a stat la baza acestei activităţi de creaţie.

prof. dr. Ioan Mercea

“Tabăra de la Mraconia – Dubova, nu este doar marcare episodică, ci este, în toată regula, un lung drum al experienţei artistice, un drum comun al unor predestinaţi pentru creaţie, al unor destine generos văzute de către Dumnezeu.”

Critic de arta, prof.univ.dr. Ioan Iovan