Fundația Culturală Artex în parteneriat cu Complexul Muzeal Naţional Moldova din Iaşi, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul aferent proiectului “Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău –Tradiţie şi continuitate”, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului  în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 8 luni, începând cu data de 12 iulie 2011.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului din judeţul Iaşi prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la nivel local, regional si naţional. Astfel, proiectul urmăreşte valorificarea potenţialului turistic local prin promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, a judeţului Iaşi.

În scopul realizării obiectivelor propuse, proiectul stabileşte – împreună cu actorii cheie implicaţi în industria turistică locală, regională şi naţională – direcţii strategice, astfel încât turismul să genereze valoare adăugată, creând un plus inerent unei revitalizări economice, sociale, cultural-artistice şi turistice, precum şi construirea unui avantaj competitiv pe pieţe ţintă.

Alături de activitatea de informare şi publicitate pe care se bazează desfaşurarea întregului proiect, “Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău –Tradiţie şi continuitateurmăreşte realizarea unui Festival al Viei şi Vinului, eveniment prin care se doreşte scoaterea la lumină a culturii si tradiţiilor românesti. În acest fel, proiectul va oferi Iaşului locul cuvenit pe harta turistică a României, readucând la viaţă tradiţia şi meşteşugurile viticole.

În ceea ce priveşte locul de desfăşurare al evenimentului, Muzeul Viei şi Vinului oferă toate componentele necesare organizării unei manifestări cu caracter cultural, urmărind un program cultural-artistic de excepţie: expoziţii cu sticle de vin, etichete vechi şi tirbuşoane, ateliere cu copiii, ateliere despre tehnici de depozitare, conservare şi transport al vinului, demonstraţii de prezentare pentru producerea şi păstrarea vinului intr-un cadru specific, spectacol dinamic de imagine, lumină şi sunet, însoţit de un show complet de lasere şi proiecţii video, concerte de muzica folclorică.

De asemenea Muzeul Viei şi Vinului din Hârlau va beneficia de toate formele de promovare şi publicitate, alături de realizarea unui film documentar, a unui album foto de prezentare şi participarea în cadrul unei emisiuni TV cu specific turistic.