Palatul Brukenthal, Sala de Expoziţii Temporare

Durata: 14.07 – 14.08.2011

Vernisaj: Joi, 14 Iulie, orele 13.00

Curator: muzeograf Alexandru Sonoc

Text oferit de curatorul expoziţiei, Alexandru Sonoc:

Cuprinzând 40 de lucrări de pictură, desen, acuarelă şi obiect, expoziţia personală a artistului Onisim Colta este prima deschisă de acesta în Sibiu şi, totodată, a 37-a expoziţie personală.
Demersul curatorial evidenţiază aplecarea lui Onisim Colta spre formulele simple, arhetipale, care implică ideea de geometrie, o geometrie purtătoare de sens, semnificaţie şi simbol.
Formele artistice prezente în expoziţie dezvoltă un discurs coerent, atemporal, contemplativ, constituind un apel la memoria colectivă.

Artistul este conf. dr. la Facultatea de Design a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, iar lucrările sale figurează în colecţiile muzeelor din Baia Mare, Arad, Sângeorz-Băi, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Bucureşti, Majdanek (Polonia), Bekescsaba (Ungaria) şi Vatican.

EPIFANIA  SPIRITULUI  ÎNTRUPAT

„(…)Artistul conservă anvelopa formală  a pretextului real. Îi accentuează chiar efectul de materialitate și radicalizează  tușeul senzorial, deși pentru el materia nu este decât vehicul,  cu care își ademenește privitorul spre o lume ideală, dar eminamente iluzorie.

Întreaga viziune plastică a lui Onisim Colta este clădită pe această dualitate în perceperea realului. O situare egal distribuită față de componenta materială, epicurenă a existenței și sublimatul ei spiritual. O armonică împăcare, altfel spus, între cele trecătoare și cele imuabile, între idealitate și concretețe, între aparență și evidență.

Aproape nu există lucrare a lui Colta, unde să nu aflăm, insinuată, dincolo de imaterialitatea mijloacelor de expresie folosite, magia unei prezențe inefabile, marcajul spiritual a tot ce ne înconjoară.

Artistul nu-și propune să proclame crezuri și imagini cu vocație eclesială sau rituală. El nu picteză icoane, dar evocă simboluri, lumini și adoptă tehnici ce restaurează spiritul icoanei.

Colta recurge metodic și cu consecvență la reactivarea și dezvăluirea semnelor sacrului în tot ceea ce ne înconjoară. El ne semnalează astfel relația subtilă și transcendentă cu expresia materială a lumii, în care sunt întrupate energiile increate ale Spiritului tutelar(…).”

Corneliu Antim,
critic de artă