Un proiect de colaborare între:  Cynthia Canela, Alma Cazacu & Sebastian Moldovan

Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Național Brukenthal

Str. Tribunei n6, Sibiu

Secțiunea Curatorilor Tineri

Înţelegerea arhaică a naturii avea în centrul său mitul, care concentra cunoaşterea profundă a unităţii cu natura şi a descendenţei omului din entităţile ei primare. O realitate superioară era conţinută în poveştile despre căsătoria Pământului cu astrele, care asistau individul în trecerea de la planul personal la cel universal. Lucrurile acestei lumi erau considerate reflectări ale comuniunii arhetipale, la nivelul experienţei zilnice creându-se o punte între sine şi univers, între spirit şi natură. Mitul era mijlocul prin care experienţa apartenenţei la Univers se reînnoia mereu, răsărind din straturile adânci ale conştiinţei.

Odată cu diminuarea rolului mitului în cotidian şi extinderea viziunii antropocentrice, despre om ca suveran cu drepturi absolute asupra lumii materiale, percepţia integrării sale într-o dimensiune mai amplă şi-a pierdut din consistenţă. Contactul cu natura, din raport armonios, a căpătat formă de conflict, prin încercarea omului de a o supune intereselor sale şi din teama faţă de atributele ei potrivnice.

Expoziţia pune în discuţie această relaţie şi propune reinvestirea mitului prin contactul nemijlocit cu aspecte familiare ale naturii. Manifestări ale lumii naturale sunt extrase din context şi aşezate ca obiecte ale meditaţiei, oferind spre asimilare un cumul de informaţii. De la sămânţă la plantă, de la cele mai elementare la cele mai complexe forme, viaţa vegetală este pătrunsă de conştiinţă, caracteristică inerentă universului natural, nu doar un privilegiu al speciei umane. Mintea fără graniţe a omului poate accesa aceste nivele de cunoaştere, fiecare dintre noi fiind expresia întregii existenţe.

Sămânţa, punctul unic în care se concentrează procesul de examinare, pură potenţialitate şi loc al începutului, încredinţează că transformarea, creşterea şi ascensiunea sunt inevitabile. Surprinsă în momentul întoarcerii în viaţă, sămânţa vorbeşte despre o generaţie nouă, despre ciclicitate şi distanţă în timp şi spaţiu, între ce a fost înainte şi ce urmează.

Plantele deschid noi posibilităţi de înţelegere a lumii exterioare. S-a dovedit că ele comunică cu mediul, că observă constant şi înregistrează evenimente şi fenomene, fiind capabile să perceapă şi să reacţioneze la stimuli, în moduri avansate. Toată lumea vegetală trăieşte sensibilă la mişcările Pământului, ale Lunii şi altor planete ale sistemului nostru solar, posedând toate atributele regnurilor considerate superioare.

Curcubeul, ipostază magnifică a luminii, ar putea aminti vastitatea de înţelesuri conferite de mitologiile tuturor popoarelor, de-a lungul istoriei; dincolo de ele, stârnind întotdeauna încântare şi bucurie, experienţa observării lui este una pe care o împărtăşim cu toţii. Prezenţa sa controlată impune însă o raportare specifică la fenomen, care devine model pentru relaţia modernă a omului cu natura.

Având o dimensiune imaterială, obiectele expoziţiei acţionează direct pe plan conceptual şi urmăresc să reactiveze un tip de trăire şi simţire a unităţii, conţinut în substraturile conştiinţei noastre. Experienţa transcede timpul, explorarea interioară pe care o propune petrecându-se mereu în prezentul infinit.

Vernisaj

Vineri 5 August ora 17.00

Orar: Marți – Duminica