Vineri, 8 iulie, începând cu ora 19.00, la sediul Fundaţiei „vessel” din Bari va avea loc o dezbatere publică intitulată “Get Along with Your Organisation”.

La întâlnire vor participa curatoarea Raluca Voinea, criticul de artă Vlad Morariu şi coordonatorul pentru arte vizuale al Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia Alexandru Damian. Împreuna cu Viviana Checchia, fondatoarea Centrului pentru Artă „vessel” din Bari cei trei invitaţi români vor analiza oportunităţile şi modalităţile de interacţiune între instituţiile de artă contemporană din România şi Italia.

Fundaţia pentru artă contemporană „vessel” din Bari, recent înfiinţată, şi-a propus să devină o punte artistică şi socială între această regiune a Italiei meridionale şi bazinul Mediteranei, centrul şi estul Europei. Evenimentul se încadrează în programul „Motore di Ricerca” (“Motor de căutare”), care are ca scop dezvoltarea unui centru de cercetare şi documentare şi derularea unor programe de educaţie în domeniul artei contemporane.

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia a susţinut participarea curatoarei Raluca Voinea în cadrul programului de rezidenţe „Motore di ricerca” al Fundaţiei „vessel”, având ca obiectiv documentarea şi culegerea de noi informaţii asupra mediului artistic din această regiune.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul: http://www.vesselartproject.org/

Coordonator proiect: Alexandru Damian

Tel. +39.041.524.2309

ISTITUTUL ROMÂN DE CULTURĂ ŞI CERCETARE UMANISTICĂ

Palazzo Correr – Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)

30121 Venezia, ITALIA

COMUNICATO STAMPA

“Get Along with Your Organisation” – open talk a Bari

sulle relazioni tra le istituzioni d’arte di Romania e Italia

Venerdì, 8 luglio, dalle ore 19.00, alla sede della Fondazione „vessel” di Bari avrà luogo un open talk intitolato “Get Along with Your Organisation”.

All’incontro parteciperanno la curatrice Raluca Voinea, il critico d’arte Vlad Morariu ed il coordinatore arti visive dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia Alexandru Damian. Insieme a Viviana Checchia, fondatrice del Centro per l’arte „vessel” di Bari i tre invitati romeni analizzeranno le opportunità e le modalità d’interazione tra le istituzioni d’arte contemporanea della Romania e dell’Italia.

La fondazione per l’arte contemporanea „vessel” di Bari, di recente fondata, si è proposta di diventare un ponte artistico e sociale tra questa regione dell’Italia ed il Mediterraneo, il centro e l’est dell’Europa. L’evento fa parte del programma „Motore di Ricerca”, che ha quale finalità lo sviluppo di un centro di ricerca e documentazione e l’organizzazione di alcuni programmi educazioni nel campo dell’arte contemporanea.

L’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia ha sostenuto la partecipazione della curatrice Raluca Voinea nell’ambito del programma di residence „Motore di ricerca” della Fondazione „vessel”, che ha quale obiettivo la documentazione e la raccolta di nuove informazioni sull’ambiente artistico di questa regione.

Per maggiori informazioni siete pregati di accedere al sito: http://www.vesselartproject.org/

Coordinatore progetto: Alexandru Damian

Tel. +39.041.524.2309

ISTITUTO ROMENO DI CULTURA E RICERCA UMANISTICA

Palazzo Correr – Cannaregio 2214 (Campo Santa Fosca)

30121 Venezia, ITALIA