Institutul francez din Timişoara (IFT) are plăcerea să vă invite în data de 6 iunie, ora 19 la vernisajul expoziţiei colective Portretul de la clasic la era digitală.

-expoziţia poate fi vizitată în perioada 6-19 iunie 2011-

O expoziţie sub forma istoriei unui portret, de la epoca clasică la era digitală.

„Tematica portretisticii e una dintre temele inepuizabile ale artei dată fiind sensibilitatea artistului la diversitatea chipurilor care i se supun atenţiei. Portretistica, asemenea oricărei alte forme de artă, este o expresie a convingerii, ea reflectă redeşteptarea continuă a interesului pentru motivele umane şi caracterul uman. Aşa cum spunea Oscar Wilde, orice portret pictat cu feeling este nu atât unul al modelului cât un portret al artistului.

Multe execuţii de portret contemporane uzează de tehnologia digitală. Fotografia a preluat rolul înregistrării realităţii prin simplu mimesis. În schimb, pictura pune sub semnul îndoielii redarea mimetică, re-creează modelul şi vorbeşte mai mult despre artist.

Printr-o fericită combinaţie dintre cele două, arta foloseşte fotografia pentru a surprinde contururile, pe care artistul le umple de propriul conţinut, le trece prin filtrul personal şi readuce astfel la viaţă momentul imortalizat.”

Lorena Garoiu, comisar al expoziţiei

Cu participarea tinerilor artişti polonezi, români şi francezi: Alex Baciu, Oana Furca, Lorena Garoiu, Barbara Szal, Tomasz Rolniak, Maciek Wieczerzak, Laureen Topalian şi Alicja Stankiewicz

Vernisaj : luni,  6 iunie, ora 19

Institutul francez din Timişoara, Bd. C. D. Loga nr. 46

Intrarea este liberă