Congresul I al Instituţiilor Spectrale

3-4 iunie

UNAgaleria, Bucureşti

Apărut din iniţiativa Muzeului Orb, Congresul I este primul dintr-o serie de evenimente dedicate reunirii, analizei şi redefinirii instituţiilor spectrale de tot felul. Instituţia Spectrală este platforma conceptuala în perimetrul căreia se întâlnesc diverse instituţii în curs de legitimare ocupând un spaţiu hibrid între autoritate, arta contemporană, instituţionalizare şi producere de discurs public.

Participanţi individuali: Matei Demetrescu, Simina Neagu, Corina Lucia Apostol, Irina Costache

Instituţii participante (reprezentanţi): Muzeul Orb (Veda Popovici), Kunsthalle Batistei (Claudiu Cobilanschi), PARApoliţia (Arnold Schlachter), Biroul de Cercetări Melodramatice (Irina Gheorghe şi Alina Popa), Departamentul pentru Artă în Spaţiul Public (Raluca Voinea, E-cart.ro),  Candidatul la Preşedinţie, MAMA – Muzeul Artei Modeste de Apartament (Luiza Alecsandru).

Vineri începând cu ora 11, la UNAgaleria, str. Budisteanu 10 şi sâmbăta de la aceeaşi oră la Congresul I.

Parteneri: GALERIA DE ARTĂ CONTEMPORANĂ A MUZEULUI BRUKENTHAL SIBIU, UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

Program integral

3 iunie

11:00    Intro

Veda Popovici. Bine aţi venit la Congresul I al Instituţiilor Spectrale.

11:30

Simina Neagu. Critica instituţională la Est?

Dihotomia tradiţională Est-Vest, întreţinută din raţiuni politico-economice şi „dizolvată” pe aceleaşi principii, a contribuit la conturarea unor infrastructuri artistice distincte, aflate într-un permanent proces de re-articulare. Pornind de la dezbaterea în jurul „subiectivităţii est-europene”, discuţia de faţă va încerca să examineze valenţele conceptului de critică instituţională în contextul local. Fără să dăm soluţii definitive, imposibil de schiţat în acest stadiu, vom încerca să ridicăm următoarele întrebări: Cum reflectă critica instituţională mai ampla criză a legitimării? Care sunt specificităţile şi practicile ei recurente în această arie geografică? Şi, poate mai important, cum putem trece de la critica instituţiilor la emanciparea lor?

12:30

ParadisGaraj. Paradisul pierdut. (film)

Discuţii

13:30

Corina Lucia Apostol. Post(modernism) între Est și Vest: Instituţionalizarea Artiştilor Români pe Piaţa Globală.

În contextul “Instituţiei Spectrale”, voi problematiza instituţionalizarea artiștilor contemporani români pe piaţa de artă globală, analizând cum acest circuit crează o structură de producţie spectrală. Unul dintre principalii factori de distincţie între Est și Vest este absenţa unui sistem instituţional coerent și a unei pieţe de expunere și distribuţie în Est. În România, această lipsă este compensată  pe de o parte de existenţa unor publicaţii independente care funcţionează ca spaţii virtuale de prezentare ale artei, atât în ţară cât și în afara graniţelor. Pe de altă parte, majoritatea artiștilor contemporani români caută să se impună și să se integreze în centre de artă din Europa de Vest și SUA.  Din perspectiva Vestului, artiștii români, ca și artiștii est-europeni sunt o descoperire recentă, care este exploatată conceptual prin publicaţii și expoziţii ce subliniază condiţia lor post-socialistă – o identitate ce elidează diferenţe culturale, etnice, religioase, sau legate de identitate naţională. Aceste strategii instituţionale caută să promoveze un postmodernism global, bazat pe o structură ierarhică moștenită din modernism – care privilegiază tot producţia din Vest. Ce topologie primeşte arta contemporană din România care este obligată să răspundă la acest sistem generat din exterior? În același timp, expoziţiile din Vest oferă posibilitatea circulării ideilor, a interacţiunilor directe între artiști români și comunităţi din jurul lumii, devenind forumuri de discuţie și colaborare. Prin studii de caz, prezentarea mea va analiza tensiunea dintre dorinţa de a face parte dintr-un sistem de artă instituţional din Vest și nevoia construirii unor structuri de susţinere și promovare a artei pe plan local.

Discuţii

15:00

Candidatul la Preşedinţie. Limitele depresiei, ce rămâne de <performat> după ce postspectacolul a fost integrat?

4 iunie

11:00

Arnold Schlachter. Despre securitate şi poliţii private.

12:00

Matei Demetrescu. Despre dimensiunea spectrală a autorității în politica contemporană: o încercare de clarificare conceptuală.

Modesta prezentare pe care ne propunem să o realizăm are o dublă finalitate. Este vorba, pe de-o parte, de definirea și clarificarea conceptelor cheie ale congresului, din perspectiva istoriei ideilor politice. Altfel spus, vom încerca să schițăm câteva răspunsuri (necesarmente sumare) la întrebările „Ce sunt instituțiile, ce este autoritatea, cum se distinge aceasta din urmă de conceptul de suveranitate, care este legătura lor cu puterea, care este evoluția lor în decursul istoriei?” Simpla necesitate a acestei clarificări este sugestivă, în sensul în care trimite la dimensiunea „spectrală” a lumii în care trăim: lume-care-nu-ne-mai-este-în-comun (Hannah Arendt), marcată de instabilitate și de lipsa fundațiilor și reperelor, în care cuvintele și lucrurile nu mai au același sens pentru toți oamenii.

Or, identificarea acestor absențe ne aduce la a doua parte a prezentării, în care vom încerca să arătăm modul în care aceste concepte și-au pierdut (în contextul istoriei recente) orice semnificație: în plan social, Instituția spectrală este echivalentul simetric al Republicii absente (Daniel Barbu) în plan politic.

Discuţii

Pauză

13:30

Irina Costache, Luiza Alecsandru, Biroul de Cercetări Melodramatice

Workshop: “Futurologie instituţională: prospecţii dincolo de planificare”

Intervenţia noastră la Congresul “Instituţia spectrală de azi şi de mâine” îşi propune să exploreze optimist viitorul. Pentru aceasta, invităm toate/toţi participanţii/ele la congres, reprezentanţi/e ai instituţiilor spectrale, teoreticieni/e, ideologi, artişti/e neafiliaţi instuţional şi simpozişti/e de orice fel să ni se alăture. Critica instituţională, o sintagmă umbrelă sub care includem majoritatea proiectelor artistice prezente in Instituţia Spectrală, urmăreşte să dezvăluie şi să scurt-circuiteze figurile autorităţii din câmpul artei. Noi ne propunem ca, pe parcursul unei ore, să împingem logica criticii dincolo de constrângerile şi istoriile prezentului şi să testăm forţele şi autorităţile viitorului. La nivel teoretic, această explorare va gravita în jurul conceptelor de performativitate, spaţialitate şi forţă. Pe parcursul workshopului vom încerca alături de câţiva experţi să identificăm şi să analizăm curentele şi tendinţele de transformare care afectează instituţiile spectrale.

14:30

proiectul Spaţiul Comun: instituţionalizare vs. organizare.

Invitaţi: comunitatea din jurul proiectului. Moderator: Raluca Voinea

16:00

Cuvinte de încheiere. Instituţia spectrală – încotro?