Luni 30 mai, ora 16.00

Căminul Rosen,  str. Jimbolia, nr.105, Bucureştii Noi, sector 1

Comunitatea Căminului Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen

Anunţă

Deschiderea Centrului de Artă Comunitară Vârsta4

Centrul de Artă Comunitară Vârsta4 vine în continuarea firească a programului de artă comunitară Vârsta4, iniţiat de artiştii tangaProject, împreună cu rezidenţii căminului ’’Amalia şi Şef Rabin dr. Moses Rosen’’.

Din august 2009 până în prezent, rezidenţii căminului şi echipa tangaProject au elaborat împreună o serie de activităţi care au în centru practici de artă comunitară: ateliere de poveşti personale bazate pe experienţe de viaţă ale rezidenţilor, ateliere de desen şi colaj, proiecţii de film, spectacole de teatru comunitar, blogul www.varstapatru.blogspot.com, administrat de un rezident al căminului, concerte, mese şi sărbători comunitare.

Centrul de Artă Comunitară Vârsta4 îşi propune:

– permanentizarea activităţilor de artă comunitară la căminul Rosen şi stabilirea unei strategii pe termen lung;

–  crearea unui program de rezidențe artistice la căminul Rosen şi a unui program de cooptare și antrenare a voluntarilor;

– înfiinţarea unei biblioteci a Centrului, structurată pe două direcţii: arhiva proiectului Vârsta4 şi o bază de lucrări teoretice de artă comunitară pentru persoane instituţionalizate;

– stabilirea unei strategii de multiplicare a programului Vârsta4 în alte cămine de vârstnici, prin promovarea şi împărtăşirea modelului de lucru;

Centrul de Artă Comunitară Vârsta4 devine astfel un spaţiu pilot de promovare a artei comunitare cu persoane instituţionalizate, capabil să fie multiplicat şi să schimbe felul în care sunt receptate instituţiile similare în România.

Cu ocazia lansării Centrului, va fi prezentat în premieră filmul Trebuie să clădim un orizont, care documentează activităţile programului Vârsta4 în perioada 2010-2011.

Coordonatori proiect: Paul Dunca, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, David Schwartz