Duminica, 15 Mai, 2011, Casa Tranzit Cluj-Napoca, Romania
Colectivul Burghesinia caută realizarea echilibrului între arta vizuală şi cea audio pentru a contura o nouă imagine a realităţilor urbane contemporane, supuse fluxurilor transnaţionale, dar şi reinterpretării modelului multicultural central-european în contextul integrării europene şi al globalizării .

Burghesinia Collective looks for reaching the equilibrium between music and visuals so as to convey the image of new urban realities, subject to transnational change, but also to the re-interpretation of the century-old multicultural model in the context of European integration and of globalization.

more about Burghesinia:
http://burghesinia.blogspot.com/
Dr. Strangelove
Dannilov