Joi, 5 mai, ora 15.00
Căminul de persoane vârstnice ”Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen”
Str. Jimbolia nr. 105 (Bucureştii Noi)
Echipa proiectului Vârsta4 vă invită la premiera spectacolului de teatru comunitar Vârsta Obiectelor.
foto: Vlad Petri
Timp de trei luni, 10 rezidenţi ai căminului Rosen au lucrat împreună cu artiştii tangaProject în cadrul unui atelier de istorii personalizate ale obiectelor rezidenţilor. Textele scrise în urma atelierului au fost apoi dezvoltate în echipe de cîte trei (doi rezidenţi şi un artist facilitator). Spectacolul Vârsta Obiectelor este rezultatul acestui proces.
Pentru rezidenţii unui cămin de vârstnici, obiectele pe care le au cu ei – din motive obiective numărul lor e mic – au o puternică valoare simbolică. Din acest punct de vedere, capitalul lor emoţional devine extrem de semnificativ.
Miza atelierului a fost descoperirea acelor obiecte care au o relevanţă afectivă şi socio-politică majoră. Care devin arhiva unei lumi mobile, transmise prin poveste. Obiecte narative, legate de etape-cheie din existenţa posesorilor lor.
Vârsta Obiectelor face parte din proiectul Vârsta4, proiect de artă comunitară, desfăşurat de tangaProject împreună cu rezidenţii căminului de persoane vârstnice “Amalia şi Şef Rabin Dr. Moses Rosen”din august 2009.
Obiectivul major al proiectului este schimbarea percepţiei asupra bătrâneţii în societatea românească.
Vârsta Obiectelor
Cu/de: Iudith Ardeleanu, Marius Armaşu, Medi Dinu, Margareta Eschenazy, Paul Dunca, Lidia Fonea, Bertha Liebovich, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Virginia Mihăescu, Katia Pascariu, David Schwartz, Sorin Steinberg, Pompiliu Sterian, Eva Szemler Lendvay
Coordonatoare atelier: Mihaela Michailov şi Katia Pascariu
Colaboratori: Adrian Cristea, Vlad Petri
În parteneriat cu: Căminul Moses Rosen şi DASM
Mulţumiri: JCC Bucharest