Friday, April 15 at 7:00pm – May 6 at 7:00pm
Club Electro Putere, Calea Bucuresti 56, Craiova, Romania

artişti / artists :

Alexandra Croitoru & Ştefan Tiron in colaborare cu Vasile Pop Negreşteanu, Ion Grigorescu, Julian Mereuţă, Aurelia Mihai, Ciprian Mureşan, Miklos Onucsan

in colaborare cu / in collaboration with :

Marina Albu, Razvan Botiş, Ştefan Sava

curator Magda Radu

Aici şi Atunci reuneste artişti din generații diferite şi îşi propune să reflecteze asupra temei “artistului la lucru”, aducând în discuție relația trecut-prezent, problema identității naționale şi relația complicată între demersul artistic şi contextul politic.

Majoritatea lucrărilor selectate în expoziție au un substrat autobiografic, iar prin recursul la autoreprezentare şi prin dimensiunea performativă, ele vorbesc despre condiția artistului şi circumstanțele – uneori problematice – care îi definesc activitatea.

Fotografiile lui Julian Mereuță realizate în 1970 – şi neexpuse până acum – sunt emblematice pentru felul în care în timpul regimului comunist anumite practici artistice au fost restricționate şi condamnate la marginalitate.

Prin contrast, Ciprian Muresan chestionează cealaltă fațetă a producției artistice, anume proliferarea artei oficiale şi dezvoltarea cultului personalității lui Ceauşescu.

Proiectul O frescă pentru România inițiat de Alexandra Croitoru şi Stefan Tiron problematizează modul în care este reprezentată istoria recentă, compoziția picturii fiind realizată de Vasile Pop-Negresteanu, un artist căruia i se încredințau si în trecut comenzi oficiale.

Demonstrând continuitate cu preocupări anterioare, o serie de fotografii recente ale lui Ion Grigorescu îl înfățişează pe artist angajat în diverse activități cotidiene care sunt investite de el cu o dimensiune ritualică.

Performanțele discrete ale lui Miklos Onucsan sunt transformate în 2 autoportrete “de parcurs” care au un substrat polemic şi propun un comentariu subtil privind locul artistului în societate.

Here and Then face parte din proiectul Romanian Cultural Resolution

Credit foto: Julian Mereuţă, Capturat, 1970, 8 ore performance, Bucureşti

Partener media: Illy