Crina Prida – Cluj, Romania
Jean-Daniel Beley – Lyon, Franța

21 imagini
Vernisajul – 5 Aprilie, orele 18, Insomnia Cafe, Cluj-N.

Prezentare – Dorel Găină, Ramona Novicov

Trăim într-o societate în care corpul femeii este omniprezent, în majoritatea clipurilor și imaginilor publicitare; estetica feminină este folosită ca mijloc de comercializare a produselor de tot felul. Femeia “pinup” a  trecut de la stadiul de obiect manipulat la cel de obiect manipulator. În fapt, feminitatea lumii cibernetice/virtuale, nu mai este aceeași cu cea a anilor ‘50. Abordarea postmodernă a  femeii se întinde dincolo de simpla polarizare a sexelor: vorbim acum despre e-feminitate care se suprapune pe alocuri morfologiei androgine,  lăsînd loc unei duble personalități – o latură sexy, cea a imaginii exterioare, avatarul, destinat lumii virtuale, căruia i se contrapune prezența reală a femeii active, eliberată de o frumusețe artificială, devenită inutilă.
Proiectul nostru încearcă să ilustreze această dualitate, între e-înfățișarea “glamour”, vizibilă online, și fața “ascunsă”, dar reală,  a femeii moderne,  prin intermediul unei serii de “dialoguri” vizuale (fotografice). Folosindu-ne de clișee împrumutate din cultura pop, apelînd la anacronisme și umor pseudo-intelectual, proiectul se dorește o privire histrionică, pe alocuri burlescă, asupra feminismului, oscilînd între lumea artei și cea a spectacolului vieții cotidiene.

Pinup-kotheque

Nous vivons une époque où le corps de la femme est omniprésent, des clips vidéo aux 4 par 3 publicitaires, où la beauté incarne de la femme est utilisée comme support de vente de produits en tous genres. La pin-up est passée du stade d’objet manipulé à un statut d’objet manipulateur.
Mais la féminité du cybermonde n’est plus celle des années 50, la vision post-moderne de la femme va au delà d’une vision polarisée des sexes: c’est l’e-feminité, qui peut s’appuyer sur l’androgynie des corps, laissant imaginer une double personnalité, une face sexy, celle de l’image, celle du cybermonde, celle de l’avatar, et une autre face de femme active, dépourvue d’une beauté devenue inutile.
Notre projet tentera d’illustrer cette dualité, entre la e-face visible et la face cachée, au travers d’une dizaine de « dialogues visuels (photographiques) « . En s’appuyant sur des clichés empruntés à la pop culture, utilisant l’anachronisme et l’humour pseudo intellectuel, notre projet sera un clin d’œil joyeux, voire burlesque, au féminisme, navigant entre le monde de l’art et celui des spectacles

Crina Prida – Cluj, Roumanie
Jean-Daniel Beley – Lyon, France