O FILIALĂ TÂNĂRĂ

Remarcabilă este tenacitatea de care dau dovadă plasticienii vrânceni! Au vrut să mereu să arate că şi la ei acasă se poate face artă de bună calitate, că şi la Focşani e loc pentru evenimente artistice. Au reuşit. Nu e puţin lucru în vremuri de prigoană culturală şi morală, ca cele în care trăim astăzi. S-au constituit într-o filială cu mulţi membri tineri, fie că luăm în calcul data naşterii lor, fie că remarcăm prospeţimea reprezentărilor, spiritul ludic, interesul pentru inovaţie din creaţiilor acestora.

N-a fost nevoie decât de voinţă şi de solidaritate, dar şi de un bun organizator. Pictorul Liviu Nedelcu a depus toate eforturile pentru a-şi strânge laolaltă colegii de breaslă şi pentru ca împreună să funcţioneze ca o instituţie cu personalitate distinctă. Plasticienii vrânceni au înţeles că în creaţia artistică, la fel de important ca individualitate este şi grupul ai cărui membrii au dorinţe şi aspiraţii comune.

Salonul de iarnă 2011 este şi el, ca şi alte expoziţii de grup ale Filialei U.A.P. Vrancea, o bună ocazie pentru comunicare: artiştii ies pe simeze cu cele mai noi lucrări, publicul iubitor de cultură se bucură de prezenţa lor şi a mesajului transmis. Ediţia din acest an a Salonului de iarnă reuneşte creaţiile de pictură şi grafică semnate de şaisprezece artişti plastici, fie născuţi în Vrancea, fie adoptaţi de această regiune istorică. Mulţi dintre ei sunt încă foarte tineri, născuţi în deceniul opt şi absolvenţi ai institutelor de artă plastică din Bucureşti şi Iaşi:Pompiliu Bălaşa, Adrian Constantin Arghirescu, Laura Mihaelea Gologan, Adrian Mihai Munteanu, Tiberiu Munteanu, Laurenţiu Păun. Nu puţini dintre aceştia i-au fost elevi lui Liviu Nedelcu la Şcoala Populară de Artă din Focşani. Dar Salonul se îmbogăţeşte şi cu lucrările „veteranilor” Nicolae Rădvan, decanul de vârstă al Filialei, Elena Stoiciu, Virginia Georgescu-Hossu, Elena Pascu-Bârhală, Viorica Oana-Kalany. Remarcăm în creaţia acestora o paletă de viziuni plastice susţinute de experienţă şi o tehnică îndelung rafinată. Genurile clasice, mereu pline de prospeţime, precum natura statică, peisajul ori portretul sunt prezente pe simeze. Se poate vorbi în cadrul Filialei Vrancea a U.A.P. şi despre o „generaţie de mijloc”, alcătuită din artişti născuţi în deceniile şase şi şapte, reprezentanţi ai stilului specific generaţiei lor: reîntoarcere la filonul tradiţional, onirism, chiar accente suprarealiste, interes pentru combinarea de tehnici şi experiment (Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru, Gheorghiţă Galan, Gabriela Arghirescu POPA, Liviu Nedelcu).

„Aripa tânără” a Filialei Vrancea, ai cărei reprezentanţi sunt în majoritate absolvenţi de artă monumentală, impresionează prin deschiderea arătată faţă de inovaţie dar şi prin însuşirea lecţiei maeştrilor.

Sper ca acest nou început de an şi de deceniu să aducă artiştilor vrânceni puterea de a rămâne împreună, de a-şi manifesta solidaritatea de breaslă şi cel puţin la fel de multă, ca până acum, inspiraţie şi voinţă creatoare.

Luiza BARCAN