Duminică 28 noiembrie 2010, de la ora 11.00, la Sala ATELIER, în cadrul programului, CONFERINŢELE TEATRULUI NAŢIONAL, domnul Andrei Oişteanu prezintă conferinta cu tema “Narcotice în cultura română. Istorie, religie şi literatură”.

Tema conferinţei este inspirată de recenta apariţie editorială «Narcotice în cultura română. Istorie, religie si literatură », nominalizată pentru premiul: Cartea anului 2010. Demers plin de curaj, care va modifica probabil configuraţia câtorva capitole din istoria literaturii române, această inedită şi incitantă apariţie editorială ne oferă un studiu deopotrivă de antropologie culturală şi de istorie a mentalităţilor.

“Iniţial, am cercetat mărturii istorice, etnologice şi istorico-religioase referitoare la utilizarea în scopuri magico-rituale a plantelor psihotrope în spaţiul carpato-dunărean din Antichitate până în epoca premodernă […] În ultimii ani, am extins cercetarea asupra modului în care, în epoca modernă şi contemporană, s-au raportat la diferite narcotice şi halucinogene unii scriitori, artişti şi intelectuali români – de la romancieri ale căror personaje îşi administrează substanţe stupefiante, până la scriitori care îşi analizează propriile experienţe narcotice; de la poeţi care şi-au administrat narcotice pentru hrănirea imaginaţiei şi forţarea creativităţii, până la cei care le-au utilizat în căutarea «paradisurilor artificiale»; de la cercetători care au studiat folosirea remediilor psihotrope în Orient, până la scriitori care s-au sinucis folosind opiacee; de la savanţi care au experimentat efectele substanţelor psihedelice, până la istorici ai religiilor care au studiat utilizarea plantelor psihotrope în cadrul manifestărilor religioase şi magico-rituale…”. (Andrei Oişteanu)

Despre Andrei Oişteanu:

Andrei Oişteanu este cercetător la Institutul de Istorie a Religiilor (Academia Română) şi conferenţiar la Centrul de Studii Ebraice (Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti). Este preşedintele Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Cărţi publicate în ultimii ani: Ordine şi Haos. Mit şi magie în cultura tradiţională românească, Polirom, 2004; Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central european, Humanitas, 2001 (ediţia a doua: 2004; cartea a primit 5 premii); A képzeletbeli zsidó, ediţia în limba maghiară a cărţii, Kriterion, 2005; Religie, politică şi mit. Texte despre Mircea Eliade şi I.P. Culianu, Polirom, 2007; Il diluvio, il drago e il labirinto. Studi di magia e mitologia europea comparata, Edizioni Fiorini, Verona, 2008; Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian and Other Central-East European Cultures, Foreword by Moshe Idel , University of Nebraska Press, Lincoln & London, 2009; Konstruktionen des Judenbildes: Rumänische und Ostmitteleuropäishe Stereotypen des Antisemitismus, Frank und Timme Verlag, Berlin, 2010.

Despre carte:

« Narcotice în cultura română. Istorie, religie si literatură », Ed. Polirom, 2010; nominalizată la premiul Cartea anului 2010. Spicuim din sumar: Fumigaţii de cannabis şi alte plante halucinogene. De la Herodot la Strabon • “Prăjitura morţilor”. Narcotice pentru lumea de dincolo • Dimitrie Cantemir: “Suc de mac şi alte stupefiante” • Boale şi leacuri de’amor • Al. Odobescu: Supradoză de morfină • Mateiu Caragiale: Opium şi cannabis la Curtea-Veche • Ion Barbu : Eterul cotidian şi cocaina săptămânală • Emil Botta: “Lecţia de opium” • Eliade în India: Opium şi cannabis • Experimentele savanţilor: Beţia mescalinică • Emil Cioran: “Calmante să-mi domolesc indignarea” • Eugène Ionesco: “Injecţii să dea la cap spaimei” • Culianu: Manipularea viselor prin stupefiante • Mircea Cărtărescu în zodia macului • Bucurenci, Vakulovski & Co.: “Existenţialism narcotic.”

Pentru mai multe informaţii legate de bilete:

021. 314. 71. 71 (Agenţia de bilete)