9 – 30 noiembrie 2010

a 6-a ediţie a întâlnirilor internaţionale de fotografie contemporană de la Timişoara

VERNISAJ

Marţi 9 noiembrie ora 19

Muzeul de Artă Timişoara


(o anexă a expoziţiei va fi propusă la CCF)

CURATOR

William SAADÉ (FR)

CONSILIER TEHNIC ŞI ARTISTIC

Yannick VERNET (FR)

ARTIŞTI
Mirela Popa (RO)
Matthias Bruggmann (CH)

Aurélia Frey (FR)
Didier Courbot (FR)

GAËL Pollin (FR)

CONFERINŢĂ / DEZBATERE A CURATORULUI ŞI A ARTIŞTILOR

Luni 8 noiembrie, ora 18 la Facultatea de Arte (la Mansardă)

WORKSHOPS

Didier COURBOT (FR) : luni 8 noiembrie la Facultatea de Arte

MARKLION (FR) : vineri 19 noiembrie la Facultatea de Arte

NOCTURNĂ

MARKLION (FR) : sâmbătă 20 noiembrie de la ora 22 la Clubul Setup

Prezentare

Centrul Cultural Francez din Timişoara a inaugurat în 2005 prima ediţie a Întâlnirilor Internaţionale de Fotografie Contemporană de la Timişoara, sub numele „SurExpositions”, un eveniment care a deschis calea acestui gen de fotografie în România. Obiectivul acestor întâlniri este de a pune în dialog diferitele domenii ale fotografiei, impulsionând întâlniri profesionale şi propunând expoziţii destinate publicului larg. Puternicul impact al acestei manifestări şi nevoia reală de a dezvolta un astfel de eveniment axat pe fotografie în Europa de Est a încurajat echipa CCF să-l perenizeze.

Concept

SurExpositions este o manifestare internaţională care participă la repunerea în discuţie a frontierelor intelectuale şi artistice ale fotografiei contemporane, fie ea documentară, de presă sau artistică.

Aceste întâlniri sunt concepute ca un moment de interogare şi de decriptare a imaginilor, pentru a putea iniţia o reflecţie asupra statutului fotografiei, asupra problemei imaginii în societăţile noastre actuale, saturate de informaţii, precum şi asupra reprezentărilor fotografice.

SurExpositions pune sub semnul întrebării statutul şi funcţia imaginilor în societatea noastră si se interoghează cu privire la valorile transmise de fotografiile documentare. O dată expusă, imaginea îşi pierde ea culorile, sensul şi însăşi  raţiunea de a fi ? Nu devine ea un simbol încărcat de stereotipuri ? Privirea artistului asupra lumii, prin intermediul fotografiei, ar putea oare să redea sunet imaginilor ?

Ediţii anterioare

2005

Între evoluţie si revoluţie. Societăţile Europei Centrale si Orientale au cunoscut în ultimii cincizeci de ani schimbări considerabile. Era important ca acestă evoluţie să fie făcută vizibilă. În cazul acesta, cugetarea asupra imaginilor din timpul revoluţiilor din Europa Centrală implica în egală măsură o cugetare asupra conceptului însuşi de revoluţie: cum şi de ce imginile asupra acestor evenimente au contribuit la desemnarea lor ca “Revoluţii”? Tema era în întregime apropriată oraşului Timişoara, a cărui imagine a rămas strâns legată de cele difuzate în presa din decembrie 1989, simboluri ale manipulării prin imagine şi a pericolului pe care îl pot provoca imaginile documentare.

2006

Ediţia din 2006 s-a axat pe procesul însuşi de creaţie fotografică, interogând noţiunea de „Pasaje : între excepţie şi regulă”, sau modalitatea prin care fotografia, jonglând cu propriile coduri de reprezentare, permite conceperea lumii şi a fotografiei înseşi. In acest context, era vorba de limitele fotografiei şi de specificitatea acesteia.

Această ediţie s-a construit în jurul unei axe franco-germane puternice şi acesta a fost momentul în care cele două centre culturale din Timişoara, francez şi german, şi-au început strânsa colaborare. În afară de fotografii francezi şi români, cinci conferenţiari francezi şi şase conferenţiari români, precum şi un fotograf şi o participantă germană au fost prezenţi.

2007

Ediţia din 2007 a SurExpositions s-a articulat în jurul temei Indentităţilor, temă care s-a impus în special în contextul aderării României la Uniunea Europeană: Identităţi individuale / Identităţi colective.

2008

Tema aleasă a fost cea a frontierelor pentru a patra ediţie a SupraExpuneri. Frontierele, „parte dintr-un teritoriu plasat la extremitatea acestui teritoriu şi la graniţă cu altul” (definiţie din Littré) se regăsesc de asemenea şi în fotografie.

„Imagini ale frontierelor şi frontiere ale imaginilor”, aceasta a fost tema.

Timişoara poartă o relaţie aparte cu frontierele : frontiere militare ale Imperiului Austriac din secolul XIV, astăzi loc de multiculturalitate prin excelenţă, loc multietnic, aflat mereu la graniţă. Dar dincolo de aceste frontiere geografice, era vorba despre frontierele fotografiei-însele : până unde poate merge imaginea pentru a-şi atinge propriile graniţe ?

Curatorul expoziţiei: Oana Tănase (muzeograf la Muzeul Naţional de Artă Contemporană de la Bucureşti), din România, şi Carine Le Malet (responsabilă cu programarea artistică la Cube, Paris), din Franţa, pentru a întări cooperarea artistică bilaterală între cele două ţări.

2009

„Greutatea superficialului, uşurinţa gravitaţiei” A propune, a inventa, a imagina noi perspective, a deschide cu inteligenţă şi emoţie alte căi cu umor şi ironie.

Cuvânt cheie : o estetică deplasată fără deziluzie şi fără aroganţă.

Curatoarea expoziţiei : Anne-Karine Perret, Directoare/fondatoare a Espace 29 la Bordeaux.

2010

Când fotografia se situează la margine”

ERIC BAUDE, Director al Centrului Cultural Francez din Timişoara

Centrul Cultural Francez din Timişoara organizează cea de-a VI-a ediţie a Întâlnirilor Internaţionale de Fotografie Contemporană „Surexpositions”. Acest eveniment explorează, încă de la crearea sa în 2005, universul tematicilor transversale care leagă fotografia de problematicile contemporane, în perspectiva unei lămuriri distanţate. William Saadé, curatorul ediţiei 2010, şi artiştii fotografi din România, Franţa şi Elveţia înfruntă în acest an, reunind şi expunând operele lor sub titlul evocator „Când fotografia se situează la margine”, provocarea de a construi o alternativă la privirea instantaneu antropocentristă, formatată şi consumatoare cu care, probabil în ciuda unor tentative de rezistenţă nereuşite, majoritatea dintre noi se uită zilnic la mediul înconjurător mai apropiat sau mai depărtat. Dat fiind că distanţa geografică nu mai contează (provizoriu) decât într-o măsură relativă şi incertă, trebuie să învăţăm din nou, cu ajutorul unui limbaj fotografic „marginal”, să redeschidem câmpuri de timp, de prezenţă şi de memorie, cu scopul de a ne reînnoi puţin câte puţin capacitatea de a ne emoţiona.

PREZENTAREA EXPOZIŢIEI

„Când fotografia se situează la margine”

William Saadé, Curatorul expoziţiei

„Expoziţia Când fotografia se situează la margine se prezintă la Muzeul de Artă şi la Centrul Cultural Francez din Timişoara, România, între 9 şi 30 noiembrie.

Cinci artişti din Elveţia, Franţa şi România, Matthias Brugmann, Didier Courbot, Aurélia Frey, Gaël Pollin şi Mirela Popa, expun câte zece fotografii în aceste două locuri cu o puternică identitate arhitecturală.

Aceşti cinci artişti au în comun o poziţie etică în privinţa fotografiei, în raportul acesteia cu lumea, nu într-o căutare vană a unei estetizări a cotidianului, ci într-o interogare permanentă asupra situaţiilor sau obiectelor care ne par familiare, atât în actualitate, cât şi în spaţiul public.

Toţi cei cinci se situează în afara câmpului lucrurilor trăite, la margine, în interstiţii. Această margine induce o distanţă în raport cu subiectul, care este doar foarte rar dezvăluit, sau care nu este imediat decodat. Această distanţare are ca efect mai degrabă interogarea vizitatorului decât dezvăluirea unei realităţi. Aurélia Frey şi Gaël Pollin ne introduc într-o relaţie incertă cu timpul şi spaţiul, prin deturnarea şi re-interpretarea unor obiecte fotografiate pe simezele unor muzee (prima artistă) şi în Egipt (cel de-al doilea). Matthias Bruggmann lasă în suspensie orice interpretare obiectivă a unor fapte de actualitate care au avut loc în Somalia şi în Irak. Didier Courbot ne invită să descoperim patrimonii urbane insolite şi efemere din unele oraşe europene, în care artistul devine el însuşi actor. Mirela Popa ne invită să parcurgem spaţiile stepei mongole, în care amintirile milenare izvorăsc într-o arhitectură în devenire constantă.

Cele cincizeci de fotografii funcţionează în mod autonom, dar şi prin hibridare unele cu altele şi cu spaţiile de expunere. Calitatea lor estetică interacţionează cu sălile de patrimoniu ale muzeului şi ale CCF din Timişoara, plănuind să pună problema privirii, să abordeze alte propuneri estetice, să propună vizitatorului alte mize decât cele cu care este obişnuit de imaginile cotidianului, şi pe care nu mai reuşeşte să le decodeze din cauza efectelor de acumulare.

Matthias Brugmann, Didier Courbot, Aurélia Frey, Gaël Pollin şi Mirela Popa ne arată ceea ce este ascuns în percepţia noastră subiectivă a cotidianului şi a lumii. Fotografiile lor sunt interpretări ale realului, dar şi temporalitate fragmentată, care ne invită să ne schimbăm privirea şi care dezvăluie limitele felului de a vedea ce fundamentează raportul nostru cu lumea de la Renaştere încoace.

Howard Becker, în abordarea sa pragmatistă a domeniilor de cercetare care îi sunt proprii, a sesizat cu deosebită justeţe rolul artistului: „Rolul artistului se situează în aparenta subiectivitate, nefiind acela de a da spre consum imagini ale căror sens apare aproape evident, dar care nu spune absolut nimic despre lume, ci, dimpotrivă, printr-o empatie care dezvăluie raţiunea ascunsă a lucrurilor”.

Parcursul artistic propus prin fotografiile lui Matthias Brugmann, Didier Courbot, Aurélia Frey, Gaël Pollin şi Mirela Popa este un elogiu adus încetinelii, încetineala privirii asupra acestor opere care ne invită să cunoaştem mai bine lumea, să ne proiectăm în viitor sprijinindu-ne pe experienţa celor trăite şi a trecutului”.

Biografie / WILLIAM SAADÉ, Curatorul expoziţiei:

Născut în 1949, William Saadé urmează studii de istorie la Universitatea Paris 1-Sorbonne, de arheologie şi istoria artei la Şcoala Louvre-ului şi la secţia a VI-a a Şcolii Practice de Înalte Studii. Se formează în arheologia preistorică sub conducerea lui André Leroi-Gourhan, apoi a lui Henry de Lumley. La începutul carierei se specializează în lumea mediteraneană. Predă istoria artei şi muzeologia la Facultatea de Arte Frumoase din Phnom-Penh, în Combodgia. Primul său post de director de muzeu este la Cannes, apoi ocupă diferite funcţii la Fribourg, în Elveţia, la Bangkok, în Tailanda. Ulterior este director de muzee în departamentul Nièvre şi la Annecy. La începutul anilor 80, participă la crearea Mişcării internaţionale pentru o nouă muzeologie (MINOM), al cărei obiectiv este plasarea muzeelor în centrul problemelor de societate, punând în prim plan interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea şi parteneriatele internaţionale.

Participă activ la promovarea artei contemporane în muzeele a căror direcţie o asigură, expunând artişti internaţionali, susţinând comanda publică şi achiziţionând opere: Philippe Durand, Bill Culbert, Gloria Friedmann, Axel Hütte, Fabrice Hyber, Walter Niedermayr, Michel Paysant, Guiseppe Penone, Emmanuel Saulnier, Keith Sonnier, Elmar Trenkwalder, Claude Viallat, proiectul centrului de artă din Pougues-les-Eaux. În paralel, iniţiază lucrări de cercetare în ştiinţe umane şi sociale, despre culturile emergente: muzici amplificate, culturi memoriale şi imateriale. Predă cursuri de masterat la Universitatea „Louis Lumière” din Lyon. În acelaşi timp, activează în calitate de curator.

Biografie / YANNICK VERNET, Consilier artistic şi tehnic

Născut în 1970, Yannick Vernet a absolvit Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne, Şcoala Superioară de Arte Frumoase din Marseille şi Universitatea din Avignon şi ţinuturile Vaucluse.

După ce a lucrat timp de zece ani la Şcoala Superioară de Fotografie din Arles şi trei ani la Bibliotheca Alexandrina, Yannick Vernet este în prezent responsabil cu mediile noi şi culturile numerice la Muzeul Civilizaţiilor Europei şi Mediteranei (MuCEM) –  Ministerul culturii şi al comunicaţiei..

.Artişti invitaţi

Matthias Bruggmann (CH)

Absolvent al cursului superior al Şcolii de Fotografie din Vevey (Elveţia), în 2003, titular al Bursei federale de arte aplicate în 2004, ales printre cei 50 de fotografi de mâine de către Muzeul Élysée din Lausanne, în 2005, Matthias Bruggmann a lucrat în calitate de curator pentru Muzeul Élysée în cadrul expoziţiei Fotografi cu toţii! Mutaţiile fotografiei de amatori în era digitală, în 2007. A lucrat mai ales în Gruzia, în Haiti, în Irak, în Pakistan şi în Somalia.

Mirela Popa (RO)

Mirela Popa s-a născut în 1975, la Sibiu. Trăieşte şi lucrează la Paris. A absolvit Şcoala Naţională Superioară de Artă din Dijon. După ce a realizat o serie de fotografii de tineri gimnaşti, în care corpurile copiilor sunt supuse imperativelor constrângerii ideologice în vigoare sub dictatura lui Ceauşescu, s-a interesat de locurile cu arhitectură emblematică pentru delirul puterilor totalitare, în special de palatul dictatorului de la Bucureşti. Şi-a continuat munca de cercetare în spaţiul urban, aducând mărturie despre mutaţiile din oraşul Vitry. În ultimii ani, activitatea ei s-a orientat în alte direcţii, mai ales în registrul temporalităţii memoriei locurilor şi peisajului deosebit de sensibile, în seria despre Mongolia. Un proiect în curs are ca temă universul vânătorii în relaţiile sale cu socialul şi într-o încrucişare fără concesii între lumi marcate de un univers de tradiţie aristocratică în ţinutul Berry din Franţa, şi expresia unui capitalism dezlănţuit în România contemporană.

Didier Courbot (FR)

După ce a trecut prin Facultatea de Arte Frumoase, Didier Courbot a urmat cursurile Şcolii Naţionale Superioare a Peisajului, din Versailles. Prin ceea ce a învăţat, artistul nu a dobândit numai capacitatea de a înţelege spaţiile publice, ci mai ales faptul de a reflecta asupra a ceea ce este public şi împărtăşit. Multe din operele sale evocă această noţiune, dar seria needs (începând cu 1999), în care artistul se ocupă anonim şi modest de oraş, sau proiectul pieţei Pamerlan din Annecy (2004), concepută la comandă publică, par să o facă cel mai pregnant.

Creaţia lui Didier Courbot a fost prezentată recent în mai multe expoziţii colective: la Kunstverein din Freiburg, la Bawag Foundation din Viena, şi va participa în aprilie 2011 la Impossible Community, la Muzeul de Artă Modernă din Moscova

Aurélia Frey (FR)

Născută în 1977, Aurélia Frey a absolvit Şcoala Naţională Superioară de Fotografie din Arles. După ce a trăit mai mulţi ani în Egipt, a terminat nu demult o rezidenţă de doi ani la Madrid, în Spania, ca membru al Casei Velazquez, centru de creaţie artistică şi de cercetare, aflat sub tutela Ministerului Învăţământului Superior şi al Cercetării.

Creaţia sa fotografică se ocupă mai ales de relaţia pe care o întreţine fotografia cu pictura, cu peisajul. Foloseşte fotografia şi calităţile sale intrinseci pentru „a deschide breşe”, a crea căi care permit să se treacă în partea cealaltă a lucrurilor.

Gaël Pollin (FR)

Născut în 1974 şi absolvent al Şcolii Naţionale Superioare de Fotografie (ENSP) din Arles, Gaël Pollin se dedică în anul 2003 fotografiei de arheologie.

Ca asistent fotograf, este responsabil cu fotografierea săpăturilor la Centrul Franco-Egiptean de Studiu al Templelor de la Karnak. Din 2007, organizează şi conduce la Alexandria serviciul de digitalizare al Centrului de Studii Alexandrine, ocupându-se totodată de fotografierea diverselor şantiere arheologice din Egiptul de Sus şi de Jos.

În paralel cu activitatea legată de cercetarea arheologică, Gaël Pollin desfăşoară şi o activitate fotografică mai personală, care cercetează natura fotografiei ca mijloc de exprimare şi se confruntă cu limitele reprezentării.

Yves Chauris (FR) – Piesă sonoră, realizată ca un ecou la seria „Prin pădurea întunecoasă” a Auréliei Frey

Născut în 1980, Yves Chauris a absolvit Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris, unde obţine primele premii de compoziţie, analiză şi orchestraţie. Activitatea sa este remarcată curând: primeşte de mai multe ori sprijin material şi distincţii, în special bursa „Jean-Walter Zellidja”, decernată de Academia Franceză, premiul Fundaţiei „Francis şi Mica Salabert” 2005 şi premiul „Pierre Cardin” pentru compoziţie muzicală, în 2008. Concertul său pentru pian şi orchestră „…solitude, récif, étoile…” (…singurătate, recif, stea…) este interpretat în 2002 de pianistul Jean-Frédéric Neuburger, reluat în 2008 de Orchestra Naţională din Île-de-France, apoi de Orchestra Naţională BBC a Ţării Galilor, fiind dirijat de François-Xavier Roth.

Reflecţia sa se articulează în jurul graniţei dintre statism şi direcţionalitate, dând un rol crucial tăcerii. Începând cu lucrarea Ripples II, se apleacă asupra căutării unor mimetisme de timbru între instrumente din familii diferite. Între septembrie 2008 şi iulie 2010, Yves Chauris este membru al secţiei artistice a Casei Velázquez din Madrid. În 2011 va fi rezident la Vila Kujoyama din Japonia.

În paralel

Conferinţă / dezbatere

Curatorul expoziţiei, William Saadé va susţine o conferinţă / dezbatere luni, 8 noiembrie, la ora 18 la Facultatea de Arte din Timişoara (la Mansardă). Acesta va fi însoţit de 4 artişti : Mirela Popa, Didier Courbot, Aurélia Frey şi Gaël Pollin. Cu ocazia acestei întâlniri vor fi prezentate expoziţia, artiştii, operele şi se va discuta despre tema din acest an, „Când fotografia se situează la margine”.


>> Luni 8 noiembre 2010 : Facultatea de Arte din Timişoara, ora 18

Workshops

Pentru a împărtăşi mai mult cu publicul şi pentru a accentua caracterul interactiv al acestui eveniment, SurExpositions 2010 propune două workshop-uri, deschise tuturor, animate de doi dintre artiştii prezenţi în această a 6 a ediţie.

– DIDIER COURBOT, luni 8 noiembrie la Facultatea de arte: artistul îşi va prezenta munca studenţilor şi le va propune să lucreze împreună, cu aparatele numerice pentru a obţine un rezultat video-proiectat.
– MARKLION, 19 noiembrie la ora 18 la Facultatea de arte: Muzician, DJ, performer, MarKLion a dezvoltat o interfaţă pe care o va utiliza şi prezenta în timpul workshop-ului. Această întâlnire va înlesni dialogul despre problematica sunetului şi a interfaţelor interactive.

>> Didier Courbot : Luni 8 noiembrie 2010 : Facultatea de Arte din Timişoara

>> MarKLion : Vineri 19 noiembrie 2010 : Facultatea de Arte din Timişoara, ora 18

Nocturnă

Pentru a puncta această a şasea ediţie, SurExpositions 2010 se îmbogăţeşte cu o seară paralelă numită „Nocturnă”. Aceasta se va desfăşura sâmbătă, 20 noiembrie la clubul Setup (Str. Pestalozzi). Artistul francez MarKLion este invitat să ne propună rezultatul muncii sale, pornit de la o un program dezvoltat de IRCAM, care îi permite să transforme fotografiile în partiţii sau sonorităţi. Producând o muzică acidă şi tranşantă, MarKLion cu siguranţă va da foc ringului de dans din Setup graţie dispozitivului său scenic special, care se anunţă orbitor. În aceeaşi seară îi veţi putea asculta pe Badea Funk şi Sensorship, 2 DJ din Timişoara.

>> Sâmbătă 20 noiembrie la Clubul Setup / cu începere de la ora 22

Badea Funk :

http://www.myspace.com/badea_funk

MarKlion :

http://www.myspace.com/marklionmusic

Sensorship :

http://www.myspace.com/sensorship

Biografie / MARKLION (FR)

MarKLion este proiectul solo al lui Vincent Thierion, un precursor în domeniul muzicii asistate de calculator. Pentru Vincent totul începe la vârsta de opt ani, când descoperă preţioasa colecţie a unchiului său: echipamente electronice vechi, un radio şi jocuri de arcadă. Acestea fac să se nască o pasiune pentru experienţele sonore, care va creşte odată cu anii.

Descoperind foarte devreme posibilităţile oferite de vechile mese de mixaj, el îşi formează primul grup la unsprezece ani şi începe să facă înregistrări pe patru piste. Curând după aceea îşi procură primul calculator şi se minunează în faţa posibilităţilor multiple pe care le oferă această jucărie nouă. Programele de muzică asistată de calculator sunt în plină dezvoltare şi Vincent participă la evoluţia noilor practici care decurg din acestea. În 1997 creează trioul Tone rec., amestec de post rock şi de muzici electronice experimentale. În fine, în 1999 înfiinţează DAT politics, o formaţie care face prestigios şi în Franţa 8-bit, un curent muzical ce provenea din cultura jocurilor video. Cei patru din Lille reuşesc să cucerească un public variat în cele patru colţuri ale lumii tocmai datorită faptului că adaugă muzicilor experimentale un aspect ludic. DAT politics scot numeroase albume, printre care Wow Twist, apreciat de critică atât în Europa, cât şi în Statele Unite, în Japonia şi în America de Sud. Urmează numeroase concerte în lume. Vincent se gândeşte de mulţi ani la un proiect solo. Astfel, în septembrie 2009 apare personajul MarKLion. Prin intermediul acestuia, Vincent concretizează o dorinţă de a explora mai adânc multiplele faţete ale muzicii dance şi ale muzicii asistate de calculator, asigurându-şi în acelaşi timp o mai mare libertate stilistică. Dincolo de DJ, el doreşte să facă din MarKLion o entitate scenică puternică. Cu un dispozitiv original (lumini, proiecţii, scenografie, etc.), ambiţia sa este de a reda o valoare spectaculară muzicii electronice live.

Ghitara, bateria şi celelalte instrumente „clasice” ale muzicilor actuale fac din muzicieni personaje de scenă mai carismatice decât nişte instrumente precum calculatorul. Pentru proiectul MarKLion este necesar nu numai să se creeze un spectacol vizual şi sonor coerent, ci şi să apară o puternică identitate scenică.

http://www.facebook.com/vincent.thierion
http://www.myspace.com/marklionmusic

http://www.facebook.com/mark.lion

http://twitter.com/marklion

Parteneri

Organizatori:  Centrul Cultural Francez din Timişoara

Ambasada Franţei în România

Partener principal:  BRD Groupe Société Générale

Parteneri: Muzeul de Artă Timişoara

Facultatea de Arte din Timişoara

Continental

Groupama

Club Setup

Pro-Helvetia

Galerie Polaris

Parteneri media: Photo Magazine

Foto Magazin

Zile şi Nopţi

Radio Campus

Pro Com

Kiss FM

timisoreni.ro

TVR Timişoara

Parteneri permanenţi: Alcatel-Lucent

Rainbow Print

Fropin

RDS-RCS

Veolia Environnement