Peste 60 de picturi în ulei aflate în colecţia Muzeului de Artă din Timişoara, au constituit expoziţia Portretul bărbătesc din Banat (sec. XIX) – curator Elena Miklosik.

Realizate în stil neoclasic (simplitate, principii riguroase, valori antice), Biedermeier (romantism burghez, elegant, cunoscut mai mult prin designul de mobilier) sau ca portrete oficiale, portretele reprezintă imaginea comanditarilor proveniţi din diferite medii sociale: împăraţi, regi, senatori, consilieri orăşeneşti, cetăţeni de vază sau artişti bănăţeni. Semnatarii sunt pictori bănăţeni ori din regiuni apropiate, printre cei mai cunoscuţi fiind Carl Brocky (născut la Timişoara, a devenit ulterior pictorul curţii regale engleze la regina Victoria şi regele Albert – multe din lucrările sale se pot admira la British Museum) – Portretul lui Franz Weldin; Daniel Constantin (revendicat în acelaşi timp şi de români şi de sârbi) – Portretul unui tânăr şi Portret de bărbat; Wälder JánosPortretul comitelui Ormós Zsigmond (fondator al Muzeului Banatului şi al Muzeului de Artă Timişoara, în 1895, în urma donaţiei sale testamentare) şi Portretul primarului Carol Küttel (unul dintre cei mai iubiţi primari timişoreni, familia sa fiind originară din Anglia); Stevan AleksićSlavko, muzicantul şchiop din Modoş şi Autoportret; Nicolae PopescuCălugăr capucin şi Portret de bărbat în armură. Alături de ei, lista expozanţilor este întregită de Wagner Anselm, Sava Petrović, Pavel Petrović, Dimitrie Turcu, Komlóssy Ferenc, Melegh Gábor, Mihail Velceleanu, Szamossy Elek, Anton Fialla, Adolf Humborg, Ioan Zaicu, Ferenczy József şi Kossak Josef, precum şi de o serie de anonimi.

(Fotografii primite prin bunăvoinţa Muzeului de Artă Timişoara)

sursa: ciprianchirileanu.blogspot.com