MUZEUL NATIONAL «GEORGE ENESCU», în colaborare cu Secţia „Dumitru şi Alice Rosetti – Tescanu – George Enescu” (Tescani, Bacau) şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău,  organizează Tabăra Internaţionala de Pictura – Tescani 2010, Proiectul

Dimensiuni variabile, care se va desfăşura în perioada 1 – 20 august 2010.

Proiectul face parte din seria programelor de rezidenţe artistice pe care Muzeul Naţional „George Enescu” le desfăşoară începând cu anul 2007 la  Tescani si a căror finalitate o reprezintă încurajarea creaţiei contemporane în domeniul muzicii, literaturii şi artelor plastice. Conceptul sau urmăreşte să genereze şi să faciliteze schimburile culturale şi artistice, promovând mobilitatea artiştilor şi interacţiunea, ca modalitate unică pentru artist de a-şi îmbogăţi experienţa. Proiectul este destinat artiştilor interesaţi de diversitatea mediilor de exprimare in pictura, grafica şi ilustraţie.

Participanti: Ilie Boca (membru fondator, Romania), Ion Grigorescu (Romania), Silvia Costin (coordonator de proiect, Romania), Ioana Stanca (Romania), Ewa Zasada (Polonia/Austria), Patrick Nilsson (Suedia), Razvan Boar (Romania)

Tema
Dimensiuni variabile

Expresia dimensiuni variabile se regăseşte exclusiv între notele de identificare ale unei lucrări de artă, atunci cînd nu sunt cunoscute dimensiunile exacte. Aceeaşi expresie se întîlneşte cînd lucrarea descrisă poate fi reprodusă în mai multe dimensiuni sau când piesa nu poate fi măsurată. Un exemplu ilustrativ poate fi o instalaţie formată din mai multe obiecte. Pentru fiecare e nevoie de alte măsurători, lucru care ambiguizează descrierea generală a instalaţiei.
În sens figurat şi mizând pe un joc de un cuvinte, dimensiuni variabile trimite la pluralitatea înţelesurilor unui termen sau a unei imagini, în aceeaşi măsură în care se poate referi la răsturnarea unor proporţii între părţi, obţinând astfel noi formule compoziţionale şi deci, alte structuri şi sensuri. Expresia care dă titlul acestui proiect se bazează, aşa cum se desprinde uşor, pe mobilitate. Pe de o parte se ştie că avem de-a face cu măsurătorile, pe de altă parte aceste măsurători sunt greu de aproximat cât mai aproape de un coeficient exact.
Artiştii sunt invitaţi să mediteze pe seama dimensiunilor variabile care conţin deja soluţia unor lucrări ce încearcă să se sustragă clasificărilor previzibile. Aceasta e o invitaţie la libertatea de creaţie, privită nu doar ca pe o explorare stilistică şi tehnică, dar şi ca o cercetare tematică. De aici concluzia că formulările sunt practic inepuizabile, odată cu recontextualizarea inevitabilă pe care o impune artistul, dincolo de temerile unei istorii a artei confuzionate de propriile sale teorii şi judecăţi de valoare.

Partener de proiect: Muzeul de Artă Bacău (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”)

http://transferproject2008.blogspot.com/