UPDATE: Atâta timp cât autorul drepturilor fotografice a fost prejudiciat prin opera de artă, reproducerea în pictură a fotografiilor altora este ilegală.

Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe actualizată conform legislației europene prevede clar în Articolul 86 :

CAPITOLUL X
Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice

Art. 82
Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc. Art. 83
(1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura autorului.
(2) Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare.
(3) Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia.
(4) Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel.
(5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel.
Art. 84
(1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vizibil, daca prin contract nu s-a convenit altfel.
(2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect.
Art. 85
(1) Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice.
(2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea.
Art. 86
(1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica.
(2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
(3) Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
Art. 87
(1) Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel.
(2) Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.

14.07.2010
Constantin Nimigean: “Ma întreb de multe ori dacă-i ok să reproduci în pictură fotografiile altora și, mai ales, să nu pui nici sursa pe site. Trebuie să precizez că pictura-i mult mai reușită.”

Pictura “Sins and Virtues” a lui Dragoș Burlacu ilustrează articolul apărut în NY Arts Magazine despre consituirea conceptualului prin social http://www.nyartsmagazine.com

Vezi întreg pictorialul cu Monica Bellucci fotografiată de Fabrizio Ferri: http://www.esquire.com/women/women-we-love