Galeria de Artă Contemporană a Muzeului Naţional Brukenthal prezintă

Belu-Simion Făinaru / Everything is going to be alright

curator  Anca Mihuleţ

9 iulie – 1 august 2010

Vernisaj, vineri 9 iulie, orele 13.30

Sibiu, str. Tribunei, nr. 6

Belu-Simion Făinaru s-a născut în 1959 la Bucureşti. Trăieşte şi lucrează la Haifa.

În anul 1973, Belu-Simion Făinaru a emigrat în Israel. A studiat la academiile de artă din Haifa, Chicago, Milano şi Bruxelles. În anul 2010 a devenit directorul şi curatorul primei ediţii a Bienalei Mediteraneene de Artă Contemporană de la Haifa.

Observator atent al mediului social şi politic, Belu Făinaru explorează elemente şi simboluri din istoria şi mistica ebraică, pe care le situează la limita dintre nivelul personal şi comunitate sau dintre estetică şi politică.

Proiectul Everything is going to be alright nu trebuie privit ca o expoziţie de artă în care fiecare obiect se află în locul său bine definit şi serveşte la ilustrarea unui concept. Everything is going to be alright reprezintă un spaţiu fizic şi conceptual în care arta este aproape invizibilă, devenind parte din viaţa reală.

Zeci de pantofi înşiraţi pe un fir poartă hârtiuţe cu dorinţe ale oamenilor, sunetul produs de motorul unui frezeer impune curiozitate, dar şi panică în acelaşi timp, iar radiatorele care se aprind doar când cineva se apropie de ele provoacă tensiune.

Într-un prim stadiu, forma şi funcţia fiecărui obiect sunt studiate în profunzime, apropierea fiind atât de intimă încât încep să apară conflicte. Se ajunge astfel la cel de-al doilea stadiu, în care obiectele îşi pierd rând pe rând funcţia iniţială şi îşi fac apariţia apa, gheaţa, sunetul, căldura, lumina, mirosul. În cel de-al treilea stadiu, se creează un întreg atât de colaborativ şi de efemer, încât nu se  mai poate separa obiectul de starea pe care o generează, experienţa fizică de cea contemplativă şi arta de spaţiul trăit.