Bank of Valletta Centre, St Venera, Malta

5th June-16th July 2010

Curator: Raphael Vella

Artişti: Emanuel Bonnici, Gilbert Calleja, Patrick Mifsud, Teresa Sciberras, Elisa von Brockdorff, Michael Xuereb

Premiza de la care porneşte Relocation este aceea că artiştii contemporani sunt transfrontalieri. Mai ales Pentru artiştii maltezi, mai ales, experienţa relocării este inevitabilă. În trecut, mergeau la Roma sau în alte oraşe din Italia, apoi în Anglia, iar astăzi asistăm la un trafic internaţional de idei şi oameni, tranzacţii virtuale şi reale şi, în egală măsură, la schimbări sociale şi inechităţi.

Aceste relocări au generat schimbări în practicile culturale, artistice şi curatoriale, care se reflectă şi în această serie de lucrări semnate de şase tineri artişti maltezi. Cu toţii s-au născut la sfârşitul anilor 70 şi 80 trecând printr-o experienţă directă şi prelungită de relocare, mai ales urmând cursuri universitare şi postuniversitare în arte vizuale în afara Maltei. O mare parte dintre lucrările selectate tratează probleme are ţin de identitatea culturală, spaţială şi politică şi urmăresc o coexistență creativă şi reală, reflectând în acelaşi timp un amestec divers de medii şi preocupări contemporane din domeniul artelor vizuale în Malta.

via: http://www.artactmagazine.ro/relocation-artisti-emergenti-din-malta.html