Administraţia Fondului Cultural Naţional deschide dialogul

Ca răspuns la Comunicatul de presă emis de către Coaliţia Sectorului Cultural Independent în data de 21 aprilie a.c, Administraţia Fondului Cultural Naţional invită membrii afiliaţi ai Coaliţiei şi cei care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, organizaţii şi persoane fizice autorizate, la realizarea Protocolului de Responsabilitate Corporata în Domeniul Culturii privind finanţarea proiectelor culturale.

Vă propunem ca prima întâlnire să aiba loc pe 28 mai a.c, într-un spaţiu ce va fi ulterior comunicat.

Dorim ca această întâlnire să sprijine structurarea unor priorităţi şi conturarea unui plan de acţiune realist şi fezabil.
Obiectivele Protocolului, aşa cum au reieşit din ultimele discuţii cu reprezentanţii MCPN şi AFCN, vor avea în vedere identificarea unor soluţii sustenabile privind:
– conturarea strategiilor de finanţare a ariilor tematice estimate pentru următorii 3-5 ani;
– modalităţi eficiente de colectare a sumelor la Fondul Cultural Naţional;
– criterii de selecţie a membrilor comisiilor de evaluare a proiectelor propuse spre finanţare;
– promovarea oportunităţilor de finanţare prin Fondul Cultural Naţional;
– îmbunătăţirea mecanismelor de accesare a fondurilor publice destinate culturii şi patrimoniului naţional, în acord cu nevoile beneficiarilor;
– elaborarea de propuneri de îmbunătăţire a legislatiei financiare privind accesarea fondurilor publice destinate culturii.

Principiile care stau la baza finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, conform Art.1 din O.G. nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2008, sunt:
a) libera concurenţă – asigurarea condiţiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;
b) transparenţa – punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de finanţare nerambursabilă a ofertelor culturale;
c) diversitatea culturală şi pluridisciplinarita tea – tratamentul nediscriminatoriu al solicitanţilor reprezentanţi ai diferitelor comunităţi sau domenii culturale;
d) neretroactivitatea – excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;
e) susţinerea debutului – încurajarea iniţiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înfiinţate, pentru a desfăşura activităţi culturale.

Aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră până la data de 21 mai la adresa de e-mail: [email protected] gmail.com , persoana de contact Cristina Busca, telefon: 021/2300029.

Cu cele mai bune ganduri,
Director,
Dr. Cristian Vasile PETCU